Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Profesyonel Ses Kullanıcılarının Seslerinin Değerlendirilmesinde Sübjektif Testlerin Yeri Ve Önemi
 

Profesyonel Ses Kullanıcılarının Seslerinin Değerlendirilmesinde Sübjektif Testlerin Yeri Ve Önemi

Doğan M.

Giriş: Bu çalışmada meslekleri nedeni ile seslerini yoğun olarak kullanmaları gereken ve herhangi bir ses problemi nedeni ile KBB kliniğine başvurmamış olan 150 kişideki ses bozukluğu problemleri subjektif testler ile değerlendirilmiştir. Yöntem ve Gereçler: Öğretmenler, satış elemanları, konservatuar öğrencileri, polis memurları, din görevlileri ve sekreterlerden herhangi bir ses problemi nedeni ile KBB kliniğine başvurmamış olan 25'er kişi randomize olarak seçilmiş olup, Ses Bozukluğu Skoru'na **(SBS) göre kendi seslerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu bireylerin ses kaliteleri aynı KBB uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra her iki test arasında korelasyon olup olmadığına bakılmıştır. Bulgular: Ses bozukluğu şikayeti ile KBB kliniğine başvurmamalarına rağmen çalışmaya alınan profesyonel ses kullanıcılarının çeşitli derecelerde ses problemi yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada biri hastanın diğeri değerlendiren kişinin subjektif değerlendimesini yansıtan SBS ve GRBAS arasında orta derecede bir korelasyon saptanmıştır (r=0.74). Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde meslekleri nedeni ile seslerini yoğun olarak kullanan kişilerin yaşamakta oldukları ses problemlerine rağmen bu sorunları çok ilerlemedikçe profesyonel bir yardım arayışı içine girmedikleri görülmektedir. Ciddi ses bozuklukları ortaya çıkmadan önce problemlerin giderilebilmesi için öncelikle bireylerin kendilerinde bir ses problemi olduğunu farketmeleri ve bu amaçla da uygulama kolaylığı bulunan subjektif testlerin faydalı olabileceği düşünülmektedir.

The Value And Importance Of Subjectıve Tests For Evaluatıng Professıonal Voıce Users' Voıces İn Our Country

Doğan M.

Introduction: In this study, the voice quality of 150 people who are professional voice users without any application to Ear Nose Throat Clinic (ENT) due to voice problems has been evaluated with perceptual tests. Material - method: Teachers, sales people, musical academy students, policemen, religion related workers (priests/imams) and secretaries groups of 25 each that have never applied to ENT Clinic due to voice problems have been chosen and asked to evaluate themselves for ''Voice Handicap Index'' (VHI). The voice quality of these individuals have been evaluated through GRBAS system by the same ENT specialist and the results have been investigated to determine whether there are any correlations between the two subjective tests. Result: Voice disorders have been determined on the professional voice users who never applied to ENT Clinic due to voice problems. In addition, this study showed that there is an average rank of correlation between the VHI and GRBAS which reflect the subjective evaluations of the patients and the voice professionals accordingly (r=0.74). Discussion and Conclusion: It is concluded that in our country, the professional voice users do not request medical help if they do not have advanced problem. It is thought that the professional voice users have to be educated more to recognize their voice problems at the early stages by means of subjective tests and should apply for professional medical help before the problems progress further.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale