Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Periferik Vertigolu Hastalarda Vestibüler Nörektomi : 12 Yıllık Sonuçlarımız
 

Periferik Vertigolu Hastalarda Vestibüler Nörektomi : 12 Yıllık Sonuçlarımız

Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yılmaz M., Ceylan A., Ural A.

Retrosigmoid retrolabirentin vestibüler nörektömi (RSVN), seçilmiş periferik vertigo olgularında tedavisinde güvenilir bir cerrahi tedavi yöntemidir. Kliniğimizde 1991-2003 yılları arasında, medikal tedaviye yanıtsız Meniere hastalığı ve rekürren vestibülopati nedeni ile RSVN yapılan 218 hasta, ameliyat öncesi ve sonrası işitme düzeyleri ve yakınmaları bakımından değerlendirilmiştir. Postoperatif dönemde olguların 206’sında (%94,4) vertigoda tam düzelme, 5’inde (%2) belirgin düzelme sağlanmıştır. İşitme düzeyi 194 hastada (% 89.4) preoperatif seviye ile aynı kalırken, 11 olguda (%5) işitme düzeyinde iyileşme gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası görülen komplikasyonlardan, baş ağrısı ile 12 (%5.5), BOS kaçağı ile ise 5 (%2.2) hastada karşılaşılmıştır. Sonuç olarak, RSVN vertigonun cerrahi tedavisinde seçilmiş vakalarda düşünebilecek bir yöntemdir.

Vestıbular Neurectomy For Perıpheral Vertıgo Patıents (12 Years’ Experıence)

Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yılmaz M., Ceylan A., Ural A.

Retrosigmoid retrolabyrinthine vestibular neurectomy (RSVN), is a safe surgical method for the treatment of selected peripheral vertigo patients. In our clinic, 218 patients with the diagnoses of Meniere’s disease and recurrent vestibulopathy underwent RSVN between 1991 and 2003. The pre and post-operative hearing levels and complaints of these patients were evaluated. In the post-operative period, 206 patients (94,4%) were totally free of vertigo, while 5 patients (2%) reported remarkable improvement. Hearing levels of 194 patients (89,4%) were same as the preoperative values, 11 patients (5%) revealed better hearing levels after the intervention. Complications encountered after the surgery were headache in 12 patients (5,5%) and cerebrospinal fluid leak in 5 patients (2,2%). Consequently, RSVN seems to be a good surgical option to treat vertigo surgically in selected cases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale