Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
 

İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Şahin G., Yağcı N., Cavlak U.

Amaç: Bu çalışma, doğuştan veya sonradan işitme engeli olan çocuklarda denge yeteneklerini inceleyerek işitme engeli olmayan sağlıklı çocuklarla karşılaştırmak ve işitme duyusunun hareket sistemi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 181 işitme engelli ile 79 sağlıklı toplam 260 çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların alt ekstremite ve gövde kas kuvvetleri manuel kas testi ile denge yetenekleri hareketli ve hareketsiz zeminlerde dinamik ve statik denge testleri ile değerlendirildi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Alt ekstremite ve gövde kas kuvveti ile hareketli ve hareketsiz zeminlerdeki denge yeteneği açısından gruplar karşılaştırıldığında en iyi skorlara sahip grubun sağlıklı çocuklardan oluşan grup olduğu saptanırken(p<0,001), en düşük skora sahip grubun ise doğuştan işitme engeli olan çocuklardan oluşan grup olduğu tespit edilmiştir(p<0,001). İşitme engelliler kendi aralarında karşılaştırıldığında ise sonradan işitme engelli çocukların daha başarılı oldukları saptanmıştır(p<0,05). Sonuç: Araştırmadan elde edilen veriler, işitme engelinin hareket sistemi ve denge yeteneklerini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.

An Anaysıs Study On Balance Abılıty Of The Deafness

Şahin G., Yağcı N., Cavlak U.

Objective: The aim of this study was to analysis of balance ability of the deafness and to compare with healthy children. In addition, it was to describe the effects of the hearing sence on movement system in children with hearing impairment. Material and Method: 260 cases (181 with hearing loss or deafness, 79 cases with no hearing problem) were included in the study randomly. Manuel muscle test was used to evaluate muscle strenght and balance tests were used to evaluate dynamic and static balance ability of the subjects. The scores were obtained from this study were calculated using SPSS for Windows, 9.00 version in order to compare the results belong to both groups. Results: While the groups were compared regarding muscle strength of trunk and lower extremities and dynamic and static balance ability, it was found that the hearing children have had the best scores otherwise the children with hearing loss have had the lowest scores. When all children with hearing loss were compared each other, the results show that the children with congenital hearing impairment have had the lowest scores. Conclusion: The results obtained from this study show that the hearing loss effects both movement system and balance ability negatively in children with hearing loss or deafness.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale