Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Dil Kökü Ve Hipofarenks Tümörü; Lenfoma
 

Dil Kökü Ve Hipofarenks Tümörü; Lenfoma

Özlüoğlu L. N., Tarhan A.E., Demirhan B., Akdoğan M. V., Haberal A.N.

Ekstranodal non-Hodgkin lenfomalar (NHL) baş-boyunda çok sık görülmemektedir. Waldeyer halkası baş- boyundaki NHL’ların en sık primer tutulum yeridir. Potansiyel olarak tedavi edilebilir tümörlerden olan lenfomaların nodal ve ekstranodal tutulum formları vardır. NHL’lar gerek neden oldukları semptomlar ve gerekse muayene bulgularından dolayı bu bölgede en sık görülen malignansi olan yassı epitel hücreli karsinomları taklit edebilmektedir. Sunulan vaka servikal lenf nodu tutulumu ve hipofarenks kitlesi nedeniyle hipofarenks karsinomuna benzerlik göstermektedir. Dikkatli muayene, histopatolojik inceleme, immünhistokimyasal çalışma ve sınıflandırma hastalığın tanı, tedavi seçimi ve sonuçları açısından çok önemlidir. Hastalığın evre ve histolojik tipine göre kemoterapi ve/veya radyoterapi seçilecek tedavi modaliteleridir.

Lymphoma Presenting As Hypopharynx And Tongue Base Malıgnancy

Özlüoğlu L. N., Tarhan A.E., Demirhan B., Akdoğan M. V., Haberal A.N.

Extranodal non-Hodgkin lymphoma (NHL) of the head and neck is an uncommon malignancy. Waldeyer’s ring is the primary site of non-Hodgkin lymphoma of the head and neck. NHL may present as nodal or extranodal disease which is potentially curable. The symptoms and examination findings of NHL simulates squamous cell carcinoma of head and neck. The patient presented in this case has a servical node and a mass in the hypopharynx resembling itself as hypopharynx carcinoma. Careful examination besides histopathologic and immunhistochemical studies are essential for diagnosis, grading and treatment of NHL. Chemotherapy and/or radiotherapy are treatment modalites according to histologic type, architecture and stage of the tumor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale