Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Seyrek Bir Intranazal Kitle Olgusu: Dev Orta Konka Piyoseli
 

Seyrek Bir Intranazal Kitle Olgusu: Dev Orta Konka Piyoseli

Aladağ İ., Güven M., Haşıloğlu Z. I.

Konka bülloza orta konkanın en sık görülen anatomik varyasyonu olmasına rağmen, mukosel veya piyosel gelişimiyle nazal pazajı tıkaması sık görülen bir durum değildir. İntranazal endoskopik muayene, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri radyoljik teknikler ile masif orta konka piyosel veya mukosellerinin diğer intanazal kitlelerden ayrıcı tanıları daha kolay yapılabilmektedir. Sol nazal boşluğu tıkayan konka bülloza piyoseli olan, 47 yaşında erkek olguyu endoskopik cerrahiyle tedavi ettik.

An Infrequent Case Of Intranasal Mass: Massıve Pyocele Of Mıddle Turbınate

Aladağ İ., Güven M., Haşıloğlu Z. I.

Although concha bullosa is the most common anatomic variant of the middle turbinate, ıt is not a common finding that complete occlusion of nasal passage by ıts mucocele or pyocele formation. The differential diagnosis of a massive mucocele or pyocele of the middle turbinate from other intranasal masses can be greatly faciliated by intranasal endoscophic examination and advanced radiographic techniques like computed tomography and magnetic resonance imaging. We treated a concha bullosa pyocele in a 47 year-old man, leading to complete obstruction of the left nasal cavity, by endoscophic surgery.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale