Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Akut Tonsillofarenjitte Rapid Strep A Testi Kullanımı
 

Akut Tonsillofarenjitte Rapid Strep A Testi Kullanımı

Cabbarpur C., Özlüoğlu L. N., Çakmak Ö., Büyüklü F., Haşimoğlu R., Ergin F., Özhan Z.R.

Akut tonsillofarenjit ilk basamak hekimlerine ve kulak burun boğaz uzmanlarına en sık başvuru nedenlerinden biridir. Olguların %5-30’undan grup A streprokoklar (GAS) sorumludur. Bu hasta grubunda uygun tedavinin bulaş hızını azalttığı, süpüratif ve nonsüpüratif komplikasyonları önlediği gösterildiğinden erken ve doğru tanı önemlidir. Etkeninin saptanmasında boğaz kültürü altın standart olmasına karşın kesin sonuç için 24 - 48 saat beklenme gerekliliği bir dezavantaj olarak görülmektedir. Hızlı tanı amacıyla son 20 yılda streptokokal antijenleri lateks aglütinasyon ya da immunoassay esasına dayanarak belirleyen ve kısa sürede sonuç veren testler kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmada, GAS’a bağlı tonsillofarenjit tanısında hızlı antijen saptama testinin güvenilirliği ve klinik kullanılabilirliği prospektif olarak araştırılmıştır. Araştırmada ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü yakınmalarıyla başvuran ve fizik muayenede tonsillofarenjial bölgede hiperemi, ağrılı servikal LAP saptanan 92 hastaya hızlı antijen saptama testi (Strep A Optical Immune assay [BioStar]) çalışılmış ve boğaz kültürü sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Hastalardan 81’inin (%88) boğaz kültüründe üreme saptanmazken, 11 hastada (%12) boğaz kültüründe GAS ürediği gözlenmiştir. Boğaz kültüründe üreme olmayan 81 hastadan 79’unda (% 97.5) hızlı antijen saptama testi sonucu da negatif bulunmuştur. Geri kalan 2 hastada (% 2.5) ise kültürde üreme olmadığı halde hızlı antijen saptama testi pozitif sonuç vermiştir. Boğaz kültüründe GAS 11 hastanın tümünde hızlı antijen saptama testi de pozitif sonuç vermiştir. Bulunan bu oranlar literatür ile uyumludur. Bu sonuçlar eşliğinde, hızlı antijen saptama testinin streptokokal tonsillofarenjitin tanısında hızlı ve güvenilir bir test olduğu düşüncesindeyiz.

The Use Of Rapid Strep A Test For Acute Tonsillopharyngitis

Cabbarpur C., Özlüoğlu L. N., Çakmak Ö., Büyüklü F., Haşimoğlu R., Ergin F., Özhan Z.R.

Acut tonsillopharingitis is one of the most common diseases that are presented to the general practitioners and otorhinolarygologists. Etiologic agent is Group A Streptococcus in 5-30% of the patients.. The detection of the agent is useful for planning the proper treatment, preventing the complications, and also avoiding unnecessary antibiotic usage. Although the throat culture is a gold standart in diagnosing the tonsillopharyngitis, it takes 24-48 hours to obtain the result. There have been many antigen detection tests introduced for the last 20 years to quickly detect the agent of the infection. In our study, we prospectively evaluated the affectivity of one of these tests ''rapid antigen detection test''. The throat culture and rapid antigen detection test results of ninety-two patients who had admitted with soar throat, fewer, dysphagia, tonsillopharyngeal hyperemia and painful cervical lyphadenitis were examined. The throat culture was negative in 81 patients (% 88.04), and positive in 11 patients (% 11.95). Seventy-nine of the culture negative patients (% 97.53) had also negative rapid antigen detection test result. Two patients (% 2.47) had positive rapid antigen detection test, although their culture result was negative. All the patients having the positive culture result for Group A streptococcus had also positive rapid antigen detection test. We conclude that, rapid antigen detection test is quick and reliable test to use in the diagnosis of Group A streptococcal tonsillopharyngitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale