Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Baş Ağrısına Neden Olan Küçük Bir Frontal Reses Osteomunun Çıkarılması İçin Endoskopik Yaklaşım
 

Baş Ağrısına Neden Olan Küçük Bir Frontal Reses Osteomunun Çıkarılması İçin Endoskopik Yaklaşım

Yavuz H., Yılmazer C., Çağıcı C. A.

Paranazal sinüs osteomları sık görülen, yavaş büyüyen, genelde semptomsuz olan iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çoğu ilişkisiz şikayetlerle rutin radyolojik incelemeler sırasında tespit edilirler. Kitle büyüdükçe belirti ve komplikasyonları gelişmeye başlamakla birlikte küçük bir frontal reses osteomu frontal sinüs havalanmasını engelleyebilir ve baş ağrısına neden olabilir. Kliniğimize fronto-etmoid bölge baş ağrısı şikayeti ile 34 yaşında bir bayan hasta başvurdu. Waters filmi ve paranazal sinüs tomografisi sağ frontal reses bölgesinde bir osteom ve sol konka bülloza gösterdi. Nörolojik ve göz muayenesinde herhangi bir anormallik yoktu. Diğer baş ağrısı nedenleri dışlandı ve kronik frontal baş ağrısının rahatlatılması için bu frontal reses osteomu endoskopik olarak tedavi edildi.

Endoscopıc Approach For Resectıon Of A Small Frontal Recess Osteoma Causıng Headache

Yavuz H., Yılmazer C., Çağıcı C. A.

Paranasal sinus osteomas are common, slow-growing, benign tumors that are usually asymptomatic. Most of these neoplasms are detected incidentally during routine radiological investigation of unrelated complaints. Symptoms and complications tend to develop when the mass expands; however, even a small osteoma in the frontal recess can interfere with aeration of the frontal sinus and lead to headache. A 34-year-old woman presented to our clinic with headache affecting the fronto-ethmoidal region. The Waters view and computerized paranasal sinus tomography showed an osteoma in the right frontal recess and a middle concha bullosa on the left side. There were no abnormalities on neurological and ophthalmologic examination. Other causes of headache were excluded and the frontal recess osteoma was treated endoscopically for the relieving of the chronic frontal headache.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale