Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Posterior Kanal Benign Paroxismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Dix-Hallpike Testine Yanıtın Özellikleri ve Epley..
 

Posterior Kanal Benign Paroxismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Dix-Hallpike Testine Yanıtın Özellikleri ve Epley..

Çelik A., Gürsel O., Eren Y., Demir C., Güven S., Şahin E., Üstün B. M.

Posterior Kanal Benign Paroxismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Dix-Hallpike Testine Yanıtın Özellikleri ve Epley Manevrasının Kısa Dönem Etkinliği.. Posterior kanal benign paroxismal pozisyonel vertigosunda (BPPV) Dix-Hallpike testine yanıtın özelliklerini ve Epley kanalit repozisyon manevrasının kısa dönem etkinliğini değerlendirmek amacıyla pozisyonel vertigo sikayeti olan ve Dix-Hallpike testinde pozitif yanıt alınan 43 hasta çalısmaya kabul edildi. Bu hastaların tamamı Epley manevrası uygulanmasını takiben manevradan sonraki yirminci dakika, 2, 7, 30, 60 ve 90’ıncı günlerde Dix-Hallpike testi ile takip edildiler. Herhangi bir kontrolde pozitif yanıt alınan hastalar rekürrens olarak değerlendirildi ve tekrar Epley manevrasına tabi tutularak aynı aralıklarla kontrol edildiler. 43 hastanın 24’inde (%56) sağ kulak, 18’inde (%41) sol kulak, 1’inde (%4) her iki kulak etkilenmisti. Uygulanan Dix-Hallpike testi ile hastalarda 2-10 sn.’ lik (ortalama 5,6 sn.) latent peryodun ardından 5-30 sn (ortalama 15,7 sn) süren rotatuar geotropik nistagmus gözlendi. 42 hastada (%96) Epley manevrasının 1 kez uygulanması sonrasında Dix-Hallpike testi negatife döndü. Hastaların 8 inde (%18) 2. günde, 1’inde (%2) 7. günde Dix-Hallpike testi pozitif bulunarak rekürrens olarak değerlendirildi. 34 hastada (%80)rekürrens gözlenmedi. Epley manevrasının rekürrens gözlenen hastaların 5 inde 1 kez, 3 ünde 2 kez uygulanması sonrasında Dix-Hallpike testi 3 ay boyunca negatif kaldı. Bir hastada kür sağlanamadı. Bu kısa süreli çalısma Dix-Hallpike testi ile tanı konan Posterior BPPV’li hastalarda Epley prosedürünün hem tanı anında, hem de rekürrenslerde etkin bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

Characteristics of Dix-hallpike Test and Effectivity of Epley Canalith Reposition Maneuver in Patients with Benign..

Çelik A., Gürsel O., Eren Y., Demir C., Güven S., Şahin E., Üstün B. M.

Characteristics of Dix-hallpike Test and Effectivity of Epley Canalith Reposition Maneuver in Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo To evaluate the features of Dix-Hallpike test on posterior canal benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) and short-term effectivity of Epley canalith reposition maneuver, 43 patients who had positional vertigo complaints and were positive for Dix-Hallpike test were accepted in this study. All patients were controlled at 20th minutes, and second, 7th, 30th, 60th, 90th days with Dix-Hallpike test. If there was a positive response at any control time, it was accepted as recurrence, Epley maneuver and same controls were repeated. In 24 patients (%56) right ear, in 18 (%41) left ear and in one patient (%4) both ears were affected. In Dix-Hallpike test, latent period was 2-10 (5.6) seconds and 5-30 seconds rotatuar geotropic nystagmus was observed. In 42 patients (%96), after only one Epley maneuver, Dix-Hallpike test returned to negative. At controls; the test found to be positive in 8 (%18) patients on second day and in one (%2) patient on 7th day. In 34 (%80) patients, recurrence was not observed. Once in 5 patients and twice in 3 patients recurrence was observed and Epley maneuver was performed. Cure could not be provided for only one patient. This short-time prospective study demonstrated that Epley maneuver was an effective therapeutic procedure in patients with posterior canal BPPV both at the time of diagnosis and for recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005/13-1 5-9

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale