Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Onkositik Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu
 

Onkositik Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu

Erkan A. N., Çakmak Ö., Özer F., Bal N.

Schneiderian papillomlar, nazal kavite ve paranazal sinüsleri çevreleyen yüzey epitelinden köken alan, iyi huylu, nadir görülen tümörlerdir. Histomorfolojik olarak; inverted, fungiform ve onkositik schnederian papillom olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Onkositik schneiderian papillomlar bu 3 grup içinde en nadir görülen ve malignite potansiyeli yüksek olan tümörlerdir. Altmıs üç yasında bir erkek hasta, yaklasık 6 aydır varolan tek taraflı burun tıkanıklığı sikayeti ile kliniğimize basvurdu. Hastanın yapılan KBB muayenesinde, sol orta meayı doldurup nazal pasajı kapatan, pembemsi renkte, frajil polipoid doku saptandı. Çekilen paranazal sinüs tomografisinde; sol maksiller sinüsü, nazal hava pasajını, etmoid hücreleri dolduran, kemiklerde sekil değisikliği ve genislemelere neden olan yumusak doku kitlesi saptandı. Transnazal endoskopik cerrahi ile kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu; onkositik schneiderian papillom seklinde rapor edildi. Hastanın postoperatif 1 yıllık takiplerinde, herhangi bir nüks görülmedi. Bu makalede onkositik schnederian papillom olgusu, literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Oncocytic Schneiderian Papilloma: Case Report

Erkan A. N., Çakmak Ö., Özer F., Bal N.

Schneiderian papillomas are rare benign tumors that arise from the surface epithelium that lines the paranasal sinuses and nasal cavity. Histomorphologically they are classified into 3 groups; inverted, fungiform and oncocytic schneiderian papillomas. Of these three, oncocytic schneiderian papilloma is the rarest and has a high malignancy potential. A 63-year-old man applied to our clinic with a 6 months complaint of unilateral nasal obstruction. ENT examination revealed a pinkish fragile polypoid mass which was arising from the middle meatus and obstructing the nasal airway. Paranasal sinus tomography revealed soft tissue mass which was filled the left maxillary sinus, nasal airway, ethmoid cells and formed remodelling and expansile changes in the bones. Transnasal endoscopic surgery was performed and the mass was excised totally. Histopathologic examination revealed oncocytic schneiderian papilloma. No recurrence was determined throughout the one year follow up. This article discusses the oncocytic schneiderian papilloma case along with the relevant literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005/13-1 25-28

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale