Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Çocukluk Yaş Grubunda Septoplasti
 

Çocukluk Yaş Grubunda Septoplasti

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay C.

Çocukluk yas grubunda nazal septum deformitesi nedeniyle septoplasti ameliyatı uygulanan olguların değerlendirilmesi amacıyla 1993-2003 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi KBB Kliniği’nde tanı ve tedavisi yapılan, yasları 6 ile 14 arasında değisen toplam 122 septum deviasyonlu olgunun dosyaları retrospektif olarak yeniden gözden geçirildi. Olgular cins, yas, semptom, semptom süresi, septum deviasyonun nedeni ve sekli, tedavi prensipleri, takip süreleri açısından değerlendirildi. Dosya bilgilerinden 122 hastanın ancak 84’ üne (%68.8) telefon aracılığı ile ulasıldı. Bu hastalar kontrol amacı ile kliniğimize davet edildiler ve 45’ i (% 36.8) kliniğimize geldi. Olguların 31’ i (% 68.8) erkek, 14’ ü (31.1) kız idi ve en sık doktora müracaat sebebi, burundan nefes almada zorluktu. Olgular ve/veya yakınları sorgulandığında 31 (%68.8) olguda buruna travma hikayesi mevcuttu. Olguların %35.5’ inde sola veya sağa olmak üzere tek tarafa deviasyon mevcut olup en fazla tek yönlü sol tarafa deviasyon tespit edildi. Olguların tümüne septoplasti ameliyatı yapılmıstı. Septoplasti operasyonuna ek olarak 8 (%17.7) olguya orta konka cerrahisi, 3 (%6.6) olguya inferior konka cerrahisi, 9 (%20) olguya ise adenoidektomi yapılmıstı. Kliniğimize davet edilen 45 olgu, hasta memnuniyet skalası ile değerlendirildikten sonra bu olgulara nazal anterior rinoskopik ve endoskopik muayene yapıldı. Olguların 32’ sinin (%71.1) septoplasti ameliyatından fayda gördüğü tespit edildi. Septum deviasyonu tespit edilen çocukluk yas grubunda özellikle mukoperikondrium korunarak minimal kartilaj eksizyonu ile çocuklarda septoplasti ameliyatının güvenli bir sekilde yapılabileceğini düsünüyoruz.

Septoplasty in Childhood

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay C.

In order to evaluate the patients in childhood who underwent septoplasty operation due to nasal septal deformity, the charts of 122 patients with nasal septal deviation whose ages ranged from 6 to 14 diagnosed and treated in University of Firat, Firat Medicine Center, Department of E.N.T. from 1993 to 2003, were reviewed retrospectively. These patients were evaluated for their ages, sex, symptoms, duration of symptoms, shapes and reasons of septal deviation, principles of treatment and durations of follow up. 84 of 122 patients (%68.8) were contacted by telephone and invited to our clinic for control. 45 patients (%36.8) came for control examination. 31 of 45 patients (%68.8) were male and 14 patients (%31.1) were female. The most common symptom was difficulty to breath through the nose. When patients and/or their relatives were interrogated, we detected that 31 of these patients (%68.8) had trauma history. %35.5 of patients had deviation on either right or left side, but the deviations on the left were more common than right. All patients underwent septoplasty. In addition to septoplasty operation, surgical interferences to middle turbinates and to inferior turbinates, and adenoidectomy were performed respectively in 8 (%17.7), 3 (%6.6) and 9 patients (%20). 45 patients who came for control examination were tested with patient satisfaction scale and then these patients were examined with anterior nasal rhinoscopy and nasal endoscopy. 32 (%71.1) patients were detected to benefit from septoplasty. We think that septoplasty can be performed safely in selected cases by preserving mucoperichondrium with minimal excision of cartilage in children with nasal septal deviation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005/13-1 15-19

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale