Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı
 

Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı

Yetişer S., Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam T.

Tiroid papiller kanserinin ilk veya tek bulgusu boyunda soliter kistik lenf nodu metastazı olabilir. Boyunda kistik kitle şikayeti ile başvurmuş olan 40 erkek (%85.1) ve 7 kadın (%14.9) toplam 47 olgunun tıbbi kayıtları gözden geçirilmiştir. Olguların histopatolojik incelemeleri 28 olguda (%59.6) brankiyal yarık kisti, 14 olguda (%29.8) tiroglossal duktus kisti ve 5 olguda (%10.6) tiroid papiller kanser metastazını ortaya koymuştur. Metastatik tüm olgulara ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanmış olmasına rağmen sadece bir olgu preoperatif saptanabilmiştir. Bu nadir durumun akılda tutulması ve radyolojik bulguların dikkatle değerlendirilmesi boyunda soliter kistik kitlesi olan hastalarda yanlış tanıyı engelleyebilir.

The Solıtary Cystıc Lymph Node Metastasıs Of Thyroıd Papıllary Carcınoma

Yetişer S., Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Akçam T.

The first or the sole symptom of thyroid papillary cancer may be solitary cystic lymph node metastasis in the neck. The medical records of 40 male (85.1%) and 7 female (14.9%) cases who presented with a cystic mass in the neck were reviewed. Histopathological evaluations of those revealed 28 (59.6 %) branchial cysts, 14 (29.8%) thyroglossal cysts and 5 (10.6%) cystic lymph node metastasis of thyroid papillary cancer. Thyroid papillary cancer metastasis was distinguished in only one case preoperatively, although ultrasonography, computerized tomography and fine needle aspiration biopsies were performed for every case of metastasis. Keeping this rare entity in mind and carefully evaluation of the radiological features may prevent misdiagnosis of the solitary cystic masses in the neck.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale