Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Otoinflasyonun Uzun Dönem Etkisi
 

Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Otoinflasyonun Uzun Dönem Etkisi

Turgut S., Ercan İ., Çakır B. Ö., Kayaoğlu S.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, efüzyonlu kronik otitis mediada (EKOM) otoinflasyonun ventilasyon tüpü takılması gerekliliğini azaltma üzerine uzun dönem etkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem ve gereçler: EKOM tanısı almış 60 çocuğun 93 kulağı iki gruba ayrılmıştır: Grup 1 (otoinflasyon) 6 hafta boyunca günde 3 kez otoinflasyonla (Otovent®) ve burun salin lavajı yapılarak tedavi edilmiş, grup 2 (kontrol) 6 hafta boyunca sadece burun salin lavajı yapılarak tedavi edilmiştir. EKOM tanısından önce tüm hastalar antibiotik (amoksisilin 3 hafta boyunca), antihistaminik (alerjisi olan hastalarda) ve burun salin lavajı reçetelendi. Her iki grup 9 ay boyunca ventilasyon tüpü takılması gerekliliği, efüzyonun düzelmesi ve efüzyonun tekrarlaması bakımından takip edilmiştir. Bulgular: Dokuz aylık takip boyunca, otoinflasyon grubunda 48 kulaktan 20 kulağa (%42) ventilasyon tüpü takılması gerekti, 22 kulak (%46) tamamen iyileşti ve 6 kulak (%12) ise takipten çıktı. Kontrol grubunda ise 45 kulaktan 30 kulağa (%67) ventilasyon tüpü takılması gerekti, 8 kulak (%17.7) tamamen iyileşti, 6 kulak (%12) takipten çıktı ve tüp takılmasını kabul etmeyen hastanın 2 kulağında ise halen efüzyonlu kronik otitis media mevcuttu. Sonuç: Otoinflasyon kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemdede ventilasyon tüp takılması gerekliliğini azaltmaktadır. Çocuklar, hastalığın tekrarlama riskinin devam ettiği dönem boyunca takip edilmelidir.

Long Term Effect Of Autoınflatıon In The Treatment Of Otıtıs Medıa Wıth Effusıon

Turgut S., Ercan İ., Çakır B. Ö., Kayaoğlu S.

Objective: The aim of the study was to evaluate the long-term effect of autoinflation on reducing the need for insertion of ventilation tube in chronic otitis media with effusion (COME). Material and methods: Ninety three ears of 60 children diagnosed as COME were randomly divided into 2 groups: Group 1 (autoinflation); treated with autoinflation three times a day for 6 weeks (Otovent®) with nasal saline irrigation, and group 2 (control); treated with only nasal saline irrigation for 6 weeks. Before the COME diagnosis all the patients medicated with antibiotic (amoxicillin for 3 weeks), antihistamines (in case with allergy), and nasal saline irrigation. Both groups were followed for 9 months with respect to need for insertion of ventilation tube, free of effusion, and recurrence of effusion. Results: During the 9 months follow-up, in autoinflation group; 20 out of 48 ears (42%) required the ventilation tube insertion, 22 ears (46 %) were free of effusion, and 6 ears (12%) were lost in follow-up and in control group; 30 out of 45 ears (67%) required the insertion of ventilation tube, 8 ears (17.7 %) were free of effusion, 5 ears (11%) were lost in follow-up, and 2 ears of 1 patient who regretted the insertion of ventilation tube had still COME. Conclusion: Autoinflation reduce the need for insertion of ventilation tube not only in short term but also in long term as well. The children should be followed as long as they are at risk of recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale