Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Samsun Ve Çevresinde Görülen Tularemi Olguları
 

Samsun Ve Çevresinde Görülen Tularemi Olguları

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Ünal A., Atmaca S., Leblebicioğlu H., Çakıl B.

Tularemi, etkeni Francisella tularensis olan zoonotik bir hastalıktır. F. Tularensis gram-negatif, hareketsiz bir kokobasildir. Hastalığın bulaş yolları; kirli sular, kemirgenler, tavşan, kene, sivrisinek, kaplumbağa, koyun, inek, kuşlar ve geyik gibi hayvanlardır. Klinik olarak; ülseroglandüler, glandüler, okuloglandüler, orofarengeal, pulmoner ve tifoid formları görülür. Bu çalışmada; Ekim 2004-Mart 2005 tarihleri arasında hastanemiz KBB polikliniğine boyunda kitle yakınması ile başvuran ve tularemi tanısı alan 7 hastanın klinik seyri incelendi ve literatür gözden geçirildi.

Tularemıa Cases Around Samsun Regıon

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Ünal A., Atmaca S., Leblebicioğlu H., Çakıl B.

Tularemia is a zoonotic disease caused by Francisella tularensis. F. tularensis is a gram-negative, immotile cocobacillus. Contaminated water, rodents, rabbits, ticks, mosquitos, turtles, sheep, birds and deers may be the routes of transmission. The clinical picture may develop in ulceroglandular, glandular, oculoglandular, oropharyngeal, pulmonary or typhoid forms. In this study; we evaluated 7 cases of tularemia who were admitted to our otolaryngology outpatient department, between October 2004-March 2005, with the chief complaint of neck mass and reviewed the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale