Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Ve Radyoterapi Sonrası İnternal Juguler Ven Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 

Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Ve Radyoterapi Sonrası İnternal Juguler Ven Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Bahar S., Özcan K., Dere H., Selçuk A., Altın L.

Larinks kanseri nedeniyle opere edilen 16 hastaya uygulanan, 22 fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrası internal juguler ven fonksiyonları incelendi. İnternal juguler ven fonksiyonlarında postoperatif 6. hafta, 6. ay ve radyoterapi uygulanmasından sonraki dönemde görülen değişiklikler renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Postoperatif 6. haftada bir hastada parsiyel pıhtı izlendi. Ancak postoperatif 6. ay değerlendirmesinde hastaların hiçbirinde pıhtıya rastlanmadı. Tüm hastalarda internal juguler ven çapı, duvar özellikleri, akım hızı ve revaskülarizasyonu, postoperatif 6. ayda ve radyoterapi uygulaması sonrasında normal olarak değerlendirildi. Fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrası erken ve geç dönemde internal juguler ven fonksiyonlarının renkli doppler ultrasonografi sonucu normal olduğu tespit edildi. Ayrıca radyoterapinin de internal juguler ven fonksiyonlarında anlamlı farklılığa neden olmadığı bulundu.

Evaluatıon Of Functıon Of Internal Jugular Veın Followıng Functıonal Neck Dıssectıon And Radıotherapy

Bahar S., Özcan K., Dere H., Selçuk A., Altın L.

Functions of the internal jugular vein were investigated following functional neck dissection in 22 sides of 16 patients with laryngeal carcinoma. The internal jugular vein functions were evaluated using coloured doppler ultrasonography in postoperative 6th week, 6th month and following radiotherapy. There was partial thrombus in one patient in the postoperative 6th week. There was no thrombus in any of the patients in the postoperative 6th month. The diameter of the internal jugular vein, the characteristics of the vein wall, flow rate and revascularisation were normal in the postoperative 6th month and following radiotherapy. The internal jugular vein functions following functional neck dissection were shown to be in normal limits by coloured doppler ultrasonography in early and late postoperative periods. It was also concluded that radiotherapy did not cause any significant alteration in the functions of the internal jugular vein.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale