Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Kronik Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak Mastoid Kemiğin İnvaziv Kolesterol Kisti
 

Kronik Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak Mastoid Kemiğin İnvaziv Kolesterol Kisti

Eyibilen A., Güven M., Aladağ İ., Köseoğlu D., Filiz O. N., Özdemir O.

Temporal kemiğin kolesterol kistleri (veya granülomları), kolesterol kristallerine karşı ortaya çıkan yabancı cisim reaksiyonu ve granüloma formasyonu ile karakterize lezyonlardır. Büyüme süreci oldukça yavaştır ve yıllar sürer. Klinik bulgular ancak lezyonun kitle etkisiyle çevre dokulara bası yapmasıyla ortaya çıkar. Literatürde bildirilen kolesterol kist veya granülomlarının genelde petroz kemik yerleşimli olmasının nedeni, bu bölge lezyonlarının daha semptomatik seyretmesi olabilir. Mastoid kemik kolesterol kistleri genellikle asemptomatik seyrederler ve kronik otitis media cerrahisi sırasında rastlantısal olarak ortaya konulurlar. Bu yazıda, 8 yaşında bir kız çocuğunda tespit ettiğimiz, arka kafa çukuru dural levhasında geniş defekt oluşturup, epidural boşluğa invazyon yaparak kronik baş ağrısına yol açan, mastoid kemik yerleşimli bir kolesterol kisti olgusu sunulmuştur.

Invasıve Mastoıd Cholesterol Cyst As A Reason Of Chronıc Headache

Eyibilen A., Güven M., Aladağ İ., Köseoğlu D., Filiz O. N., Özdemir O.

Cholesterol cyst (or granuloma) of the temporal bone is a focal inflammatory reaction with foreign body giant cells mobilized against the presence of cholesterol crystals. They grow slowly over a period of years and do not come to clinical attention until they reach a critical size and impinge upon surrounding structures. Petrous apex lesions are more symptomatic that may be the reason why most of the reported cases of cholesterol cysts were commonly in this localization. Mastoid cholesterol cyst is generally asymptomatic and coincidently encountered in chronic otitis media surgery. In this text we present a symptomatic case of mastoid cholesterol cyst, eroding posterior cranial fossa dural plate and invading epidural space, in a 8 year old girl.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale