Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu

Özcan K., Dere H., Özcan İ.

Lateral lenfoepitelyal kistler veya brankiyal kistler, tek taraflı, genelde boyun lateral kısımlarında ve sternokleidomastoid kas önünde lokalize, çocukluk ve orta yaşlarda sık izlenen kitlelerdir. Oluşumu hakkında brankiyal yapıların inkomplet kapanması, lenf nodunda tükrük bezi inklüzyonu veya her iki durumun birlikte rol oynadığı iddia edilmektedir. Bu lezyonlar, oral kavitede en sık dil ve ağız tabanında olmak üzere yumuşak damak, anterior plika, retromolar bölge ve nadir olarak tonsiller fossada izlenmektedir. Ayırıcı tanıda; tüberküloz lenfadenit, lipoma, kistik higroma, metastatik tümörler, lenfoma, süpüratif lenfadenitler, hemanjiom, lenfanjiom, laringosel ve ranulanın dikkate alınması gerekir. Tedavisi, cerrahi eksizyondur. Bu makalede, 42 yaşında, 5 yıldır sağ tonsilde şişlik ve ağrı hikayesi bulunan sağ tonsiller fossa inferior kısmında, vallekulaya uzanan bir lenfoepitelyal kist olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Lymphoepıthelıal Cyst: A Case Report

Özcan K., Dere H., Özcan İ.

Lateral lymphoepithelial cysts or branchial cysts are unilateral and usually appear in the lateral aspect of the neck, anterior to the sternocleoidomastoid muscle. They are clinically apparent in late childhood or early adulthood. Theories have been proposed regarding the incomplete obliteration of branchial structures or salivary gland inclusion in lymph nodes or together. Oral lymphoepithelial cysts are found usually in tongue and floor of the mouth, and also can be seen in soft palate, anterior tonsillary pillar, retromolar region or rarely in tonsillary fossa. The clinical differential diagnosis of these lesions include tuberculous lymphadenitis, lipoma, cystic higroma, metastatic neoplasms, lymphomas, suppurative lymphadenitis, hemangioma, lyphangioma, laryngocele and ranula. The treatment is surgical excision. In this report, a 42 year-old man with a lymphoepithelial cycst in his right tonsillary fossa exrending into the vallecula is presented and the literature is reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale