Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Parafaringeal Apse Teşhis Ve Tedavisindeki Güçlük: Yabancı Cisim?
 

Parafaringeal Apse Teşhis Ve Tedavisindeki Güçlük: Yabancı Cisim?

Doğru H., Yasan H., Baykal B., Özel B. F.

Parafaringeal apseler, teşhis ve tedavilerindeki güçlükler nedeniyle, önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Erken teşhis komplikasyonların gelişimini önlemek için gereklidir. Bu makalede 8 yaşında parafaringeal apseli bir olgu sunuldu. Hasta dental enfeksiyona bağlı parafaringeal apse teşhisi ile başka bir merkezde 7 gün süre ile antibiyotik uygulandıktan sonar kliniğimize sevk edilmişti. Kontrastlı boyun tomografisinde sol parafaringeal bölgede içi hava dolu ve etrafı ödemli dokularla sarılı bir alan görüldü. Ağız içinden yapılan müdahale ile apse drenajı yapıldığında içerisinden bir odun parçası çıkartıldı. Postoperatif hiç bir komplikasyon olmadı. Radyolojik olarak görülebilir bir yabancı cisim olmasa da medikal tedaviye rağmen progresyon gösteren çocuk olgularda non-opak yabancı cisim yaralanması düşünülmelidir.

Dıffıculty In The Dıagnosıs And Management Of Parapharyngeal Abscess: Foreıgn Body?

Doğru H., Yasan H., Baykal B., Özel B. F.

Parapharyngeal abscess may cause significant mortality and morbidity due to difficulty in diagnosis and management. Early diagnosis is necessary to prevent the development of complications. We report a parapharyngeal abscess in an 8-year-old female patient. She was referred to our clinic after antibiotic treatment for 7 days, with the diagnosis of parapharyngeal abscess secondary to dental infection. Contrast enhanced CT scan of the neck revealed an air-filled area, and oedematous soft tissue around it, in the left parapharyngeal space. Surgical exploration of left parapharyngeal space through an oral approach has revealed a wooden-foreign body. She had an uneventful postoperative period. Although the radiological investigation does not demonstrate any foreign body and there is no visible injury site, unpainted and non-opaque foreign body injury must be suspected.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale