Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Flutikazon Propiyonat Nazal Damla Tedavisinin Göz İçi Basıncına Etkisi
 

Flutikazon Propiyonat Nazal Damla Tedavisinin Göz İçi Basıncına Etkisi

Köybaşı S., Yılmaz F., Serin D., Alagöz G., Kükner Ş.

Amaç: Flutikazon propiyonat nazal damla tedavisinin göz içi basıncına(GİB) etkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Nazal polipozis veya allerjik rinit tanısı konularak flutikazon propiyonat nazal damla tedavisi başlanan ve GİB’ nı etkileyebilecek sistemik veya oküler hastalığı bulunmayan 49 erişkin hastanın 98 gözü çalışmaya alındı. Tedaviden önce hastaların GİB’ları ölçüldü. Ortalama 9,53 ± 2,13 haftalık tedavi sonrasında GİB ölçümleri tekrarlanarak tedavi öncesi ve sonrası değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrasında GİB değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (sağ ve sol gözler için sırasıyla p=0,516 ve p=0,940). Sonuçlar: Çalışmamız flutikazon propiyonat nazal damlanın glokomla ilgili diğer risk faktörleri olmayan hastalarda GİB’ nda anlamlı bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Güvenilirliğin daha iyi değerlendirilebilmesi için daha büyük hasta gruplarına ihtiyaç vardır.

Effect Of Flutıcasone Propıonate Nasal Drops On Intraocular Pressure

Köybaşı S., Yılmaz F., Serin D., Alagöz G., Kükner Ş.

Purpose: We aimed to investigate the effect of fluticasone propionate nasal drops on intraocular pressure. Method: Ninety eight eyes of 49 adult patients who were prescribed fluticasone nasal drops for nasal poliposis or allergic rhinitis and did not have any systemic or ocular risk factors that may affect intraocular pressure were included in the study. Intraocular pressure levels of all patients were measured before the treatment. Intraocular pressure measurements were repeated after an average treatment period of 9,53 ± 2,13 weeks. Pretreatment and posttreatment intraocular pressure values were compared statistically. Results: There was no statistically significant difference between pretreatment and posttreatment intraocular pressure levels (p=0.516 and p=0.940 for the right and left eyes, respectively). Conclusion: Our study demonstrates that treatment with fluticasone propionate nasal drops does not cause a significant change in the intraocular pressure. However, larger groups of patients are required for further evaluation of the risk for increasing intraocular pressure.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale