Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Miringoskleroz Gelişimi Ve Kulak Zarı Perforasyonu İyileşmesi Üzerine Farklı Ajanların Etkileri
 

Miringoskleroz Gelişimi Ve Kulak Zarı Perforasyonu İyileşmesi Üzerine Farklı Ajanların Etkileri

Doğru H., Yasan H., Çandır Ö., Özel B. F., Çiriş M.

Amaç: Daha önce yapılmış olan çalışmalarda antioksidan ve antiinflamatuar bazı ajanların miringoskleroz üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yara iyileştirici dekspantenol, oksidan H2O2 ve antioksidan erdosteinin kulak zarı perforasyonu kapanması ve miringoskleroz gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: 20 adet Sprague-Dawley cinsi rat, iki taraflı miringotomi yapıldıktan sonra beş gruba ayrıldı. Grup 1'e hiçbir ajan uygulanmazken, 2, 3, 4 ve 5. gruplara sırasıyla %0,9'luk izotonik, dekspantenol, erdostein ve H2O2 emdirilmiş gelfoam uygulandı. Kulak zarı perforasyonunun kapanması yönünden otomikroskopik muayene periyodik olarak yapıldı. Uygulamanın 14. gününde alınan kulak zarları ışık mikroskopu ile değerlendirildi. Dekspantenol ve erdostein gruplarında kulak zarı perforasyonunun kapanması diğer gruplara göre daha kısa sürede olurken (p< .05), H2O2 grubunda ise diğer gruplardan daha uzun sürede idi (p< .05). Dekspantenol ve erdostein gruplarında miringoskleroz gelişimi diğer gruplara göre anlamlı derecede az görülmekteydi (p< .05). Sonuç : Erdostein ve dekspantenolün kulak zarı perforasyonu kapanmasını hızlandırıcı etkisi vardır. Ancak H2O2 kulak zarı perforasyon kapanmasını geciktirmektedir. Erdostein ve dekspantenol miringoskleroz gelişimini engellemekte, ancak bu etki sadece antioksidan sistem üzerinden değil, aynı zamanda yara iyileşmesini hızlandırıcı etkileri ile de olmaktadır.

The Effects Of Dıfferent Agents On The Development Of Myrıngosclerosıs And Healıng Of Tympanıc Membrane Perforatıon

Doğru H., Yasan H., Çandır Ö., Özel B. F., Çiriş M.

Background: The effects of some antioxidant and anti-inflammatory agents on the development of myringosclerosis had been investigated in some previous studies. The aim of this study was to evalute the effects of wound healing agent dexpanthenol, oxidant agent H2O2 and antioxidant agent erdostein on the healing of tympanic membrane perforation and development of myringosclerosis. Materials and Methods: Twenty Sprague - Dawley rats were bilaterally myringotomized and divided into five groups. Group 1 received no agent, groups 2, 3, 4, and 5 were applied isotonic saline (0,9%), dexpanthenol, erdostein, H2O2 (1%) in gelfoam, respectively. All tympanic membranes were examined otomicroscopically with respect to the healing of perforation. Then, tympanic membranes were harvested and evaluated by light microscopy on day 14th. Results: The durations of closure of tympanic membrane perforation were shorter in groups of dexpanthenol and erdostein then others (p<.05). It was longer in H2O2 group then others (p<.05). Myringosclerosis was lesser observed in dexpanthenol and erdostein groups then others (p<.05). Conclusions: While erdosteine and dexpanthenol have positive effect on tympanic membrane healing, H2O2 has negative effect. Erdostein and dexpanthenol have preventive effect regarding to development of myringosclerosis. This effect is also by means of a mechanism not by means of solely antioxidant effect.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale