Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Çocukluk Çağı Antrokoanal Poliplerine Yaklaşımımız
 

Çocukluk Çağı Antrokoanal Poliplerine Yaklaşımımız

Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Çetin B., Sağlam Ö., Çekin E.

Antrokoanal polip (AP), çocukluk çağında az görülen hastalıklardan biridir. Çoğunlukla tek taraflı nazal obstrüksiyona yol açar. Etiyolojisi hala aydınlatılamamıştır. Tedavi polibin cerrahi olarak çıkarılmasından ibarettir. Yazıda 2000-2004 yılları arasında takip edilen AP’li 6 hasta sunuldu. Hastaların hepsinde tek taraflı burun akıntısı, kilo kaybı ve horlama şikayetleri ortaktı. Olgular endoskopik olarak tedavi edildiler. Ortalama 14 aylık takipte nüks görülmedi.

Our Approach To Antrochoanal Polyps In Chıldhood

Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Çetin B., Sağlam Ö., Çekin E.

Antrochoanal polyp (AP) is the one of the least common disease seen in childhood. It causes mostly unilateral nasal obstruction. The etiology of AP is still unclear. Polyp is removed surgically for treatment. In this article, between 2000 - 2004 years, 6 patients with antrochoanal polyp were presented. Their complaints were generally unilateral nasal discharge, weight loss and snoring. All patients were treated with endoscopic approach. Any reccurence was not seen in 14 months mean follow up.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale