Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Otosklerozda Malleus Protezleri (İnkus By-Pass Protezleri)
 

Otosklerozda Malleus Protezleri (İnkus By-Pass Protezleri)

Olgun L., Gültekin G., Güler G., Kandoğan T., Alper S., Çerçi U.

Otosklerotik tutulum sıklıkla oval pencerenin önünde ve yuvarlak pencere kenarında izlenmektedir . Oval pencere otosklerozunda klasik cerrahi tedavi incus uzun kolu ya da lentikuler proçesle irtibatlı bir protezin stapedektomi ya da stapedotomi ile tabandan açılan bir pencereye yerleştirilmesi esasına dayanır. Ancak otosklerotik odağın malleus başını da tutması ya da inkusta bir sorun olması durumunda bu yöntem çalışmayacaktır. Bu gibi durumlar için incusu da by-pass eden çeşitli protezler geliştirilmiştir. Bu çalışmamızda 1990- 2004 yılları arasında malleus pistonu kullanılan ve son kontrollerini yaptıran 17 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu olguların ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik aralıklarına bakıldığı zaman hastaların hepsinde tatminkar bir işitme kazanımı sağlandığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; malleus protezi, malleus başı fiksasyonu gösteren otoskleroz olgularında ve incusa protez takılamayan durumlarda kolumellar efektin sağlanması için iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Malleus Prothesıs In Otosclerosıs (Incus By-Pass Prothesıs)

Olgun L., Gültekin G., Güler G., Kandoğan T., Alper S., Çerçi U.

Otosclerotic involvement frequently occurs in front ofthe oval window and around the border of the round window. In oval window otosclerosis insertion of a prothesis between the long process of incus (a.k.a. lenticuler process) and the fenestra created in the footplate through stapedotomy (a.k.a. stapedectomy) is the classical treatment method of choice. However the otosclerotic involvement of the malleus head or the inability to use the incus for insertion of the prothesis will prevent the application of this. For such instances, ıncus-bypass prothesis is developed. In this study, 17 cases where malleus piston insertion was applied between the years 1990-2004 are analyzed retrospectively. Our analysis indicates that in all of the cases when the pre-operative and post-operative air-bone gaps were checked a satisfactory hearing gain was achieved. In conclusion, our results suggest that malleus prothesis is a good alternative to obtain a columellar effect for otosclerotic cases with either malleus fixation or when use of incus for prothesis insertion is not possible.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale