Nazal Sarkoidoz

Aydın Ö., Mola F., Köse N.

Sarkoidoz etyolojisi aydınlatılamamış, histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomlarla karakterize sistemik bir hastalıktır. Esas olarak alt solunum yollarını tutmakla birlikte üst solunum yollarında da görülebilir. Bu raporda nazal cilt ve alt konka tutulumu olan iki nazal sarkoidoz olgusu sunulmuştur. Tanıda biyopsi ile karakteristik histolojik yapının gösterilmesi çok önemlidir. Sarkoidozun nazal tutulumu alt solunum yolu tutulumuna göre nadir olmasına rağmen, nazal lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Nasal Sarcoıdosıs

Aydın Ö., Mola F., Köse N.

Sarcoidosis is a systemic disease, lacking a well-defined etiology , and is characterized histopathologically by non-caseating granulomas.. It is usually located in the lower respiratory tract but can also be seen in the upper respiratory tract. We report two cases with nasal skin and inferior concha involvement. The gold standart for the diagnosis is biopsy and the documentation of the characteristic histological structure.. Although nasal involvement is rare when compared to lower respiratory tract, sarcoidısis must be kept in mind in the differential diagnosis of nasal lesions.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale