Kondroid Siringoma

Köybaşı S., Yılmaz F., Gürel K., Boran Ç.

Kondroid siringoma deri eklerinin nadir görülen iyi huylu tümörüdür. Epitelyal ve mezenkimal komponentleri bir arada bulundurduğu için mikst tümör de denmektedir. Histopatolojik olarak tükürük bezi orijinli benign mikst tümör (pleomorfik adenom) ile benzerlik gösterir. Primer cilt tümörleri arasında insidansı 0.01% ‘den daha azdır.

Chondroid Syrıngoma : A Case Report

Köybaşı S., Yılmaz F., Gürel K., Boran Ç.

Chondroid syringoma is a rare, benign tumor of skin appendages. It is also named as mixed tumor in respect to epithelial and mesenchymal components. Histopathologically, it resembles benign mixed tumors (pleomorphic adenomas) originating from salivary glands. The incidence is less than 0,01 % among primary skin neoplasms.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale