Kondroid Siringoma

Köybaşı S., Yılmaz F., Gürel K., Boran Ç.

Kondroid siringoma deri eklerinin nadir görülen iyi huylu tümörüdür. Epitelyal ve mezenkimal komponentleri bir arada bulundurduğu için mikst tümör de denmektedir. Histopatolojik olarak tükürük bezi orijinli benign mikst tümör (pleomorfik adenom) ile benzerlik gösterir. Primer cilt tümörleri arasında insidansı 0.01% ‘den daha azdır.

Chondroid Syrıngoma : A Case Report

Köybaşı S., Yılmaz F., Gürel K., Boran Ç.

Chondroid syringoma is a rare, benign tumor of skin appendages. It is also named as mixed tumor in respect to epithelial and mesenchymal components. Histopathologically, it resembles benign mixed tumors (pleomorphic adenomas) originating from salivary glands. The incidence is less than 0,01 % among primary skin neoplasms.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale