Primer Nazofarengeal Tüberküloz

Özkırış F., Ünver Ş., Aydın E., Kubilay U., Özkırış M., Kayabaşoğlu G.

Primer nazofarengeal tüberküloz nadir bir durumdur. Her ne kadar nazofarengeal tüberküloz prevalansı anti-tüberküloz ilaçların kullanımındaki artışa bağlı olarak azalsa da, nazofarengeal tüberküloz tanısı alan hasta sayısı, tanı yöntemlerinin gelişimine paralel olarak artmıştır. Servikal lenfadenopati hastaların %50’sinden fazlasında görülmekte ve en sık başvuru nedeni olmaktadır. Nazofarenkste gözlenen kitle veya mukozal düzensizlik, ayırıcı tanıda karsinom düşündürmekte ve kesin tanı için histolojik tetkiki gerekli kılmaktadır. Nazofarengeal tüberkülozda en sık görülen semptomlar servikal lenfadenopati, genellikle tek taraflı işitme kaybı, nazal obstrüksiyon ve/veya akıntıdır. Bu makalemizde, işitme azlığı ve horlama şikayetiyle başvuran 54 yaşında primer nazofarengeal tüberkülozlu bayan hasta sunulmuştur.

Prımary Nasopharyngeal Tuberculosıs

Özkırış F., Ünver Ş., Aydın E., Kubilay U., Özkırış M., Kayabaşoğlu G.

Primary nasopharygeal tuberculosis is a rare condition. Although the prevalence of nasopharyngeal tuberculosis has decreased after the wide use of anti-tuberculous agents, the number of reports for the disease has slightly increased recently in accordance with advances in the diagnostic tools. Cervical lymphadenopathy occurs in more than half of the patients and is the most common presenting complaint. Cervical lymphadenopathy, together with the nasopharyngeal symptoms related to the mass or mucosal irregularity, makes the differential diagnosis from carcinoma difficult; and thus makes histopathologic evaluation necessary for diagnosis. The most common symptoms of nasopharyngeal tuberculosis are cervical lympadenopathy, unilateral hearing loss and nasal discharge and/or obstruction. A 54 year-old female with isolated nasopharyngeal tuberculosis is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale