Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Yüzeysel Parotidektomi Sonrası Nöral Komplikasyonlar
 

Yüzeysel Parotidektomi Sonrası Nöral Komplikasyonlar

Gerek M., Karahatay S., Akçam M.T., Karakoç Ö.

Yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapılan 39 hasta ile telefon görüşmesi yapılarak, ameliyat sonrası ortaya çıkan nöral komplikasyonları belirlemek amacı ile fasiyal sinir fonksiyon kaybı, kulak ve yanak çevresinde duyu bozukluğu ve Frey sendromu semptomları hakkında soruları cevaplaması istendi. Ortalama takip süresi ± standart sapma 27±16 aydır (9-67 ay). Hastaların 18’i (%46.1) ameliyattan hemen sonra yüz kaslarında hareket kısıtlığı meydana geldiğini belirtmiştir. Bunların üçünde (%16.7) fasiyal sinir fonksiyon bozukluğu kalıcı nitelik kazanmış ve yüzeysel parotidektomi sonrası kalıcı fasiyal sinir hasarı %7.7 oranında saptanmıştır. En sık zedelenen fasiyal sinir dalı marginal mandibular daldır (%72.2), bunu bukkal dal (%44.4), zigomatik dal (%33.3) ve frontal dal (%22.2) izlemektedir. Hastaların 23’ü (%59.0) kulak ve yanak çevresinde duyu bozukluğu belirtmiştir. Bu hastaların 9’u (%39.1) 3-12 ay içerisinde bu şikayetlerinin düzeldiğini ifade etmiştir. Yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapılan hastaların %36’sı yanak ve kulak çevresinde kalıcı duyu bozukluğu tanımlamıştır. Altı hasta (%15.4) Frey sendromu semptomlarının bulunduğunu belirtmiştir.

Neural Complıcatıons After Superfıcıal Parotıdectomy

Gerek M., Karahatay S., Akçam M.T., Karakoç Ö.

Thirty-nine patients who had undergone superficial parotidectomy were asked to answer phone survey questions in order to evaluate postoperative neural complications including facial nerve function loss, abnormal sensation around the ear and the cheek, and symptoms of Frey syndrome. Mean ± SD follow-up was 27± 16 months (range, 9 to 67 months). Eighteen of the patients (46.1%) reported immediate postoperative facial muscle weakness. Of those, 3 (16.7%) had permanent facial nerve dysfunction and overall incidence of permanent facial nerve paralysis due to superficial paralysis was 7.7 %. The marginal mandibular branch was the most common branch involved (72.2%), followed by the buccal branch (44.4%), zygomatic branch (33.3%) and frontal branch (22.2%). Twenty-three of the patients (59.0%) reported abnormal sensations in the ear and cheek region. Of those, 9 patients (39.1%) noted that the symptoms were resolved within 3 to 12 months. Thirty-six percent of the patients who had undergone superficial parotidectomy described permanent abnormal sensations in the ear and cheek region. Six patients (15.4%) reported that they were experiencing symptoms of Frey syndrome.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale