Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Coblation Tonsillektominin Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkisi
 

Coblation Tonsillektominin Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkisi

Coşkuner T., Ünver Ş., Sezen S., Kubilay U., Koç M.

Amaç: Coblation ve soğuk bıçak tonsillektominin erken postoperatif dönemde orta kulak basınçına etkilerinin araştırılması. Yöntem ve Gereç: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniğinde tonsillektomi yapılmak üzere yatan hastalardan randomize olarak 13’ er kişilik iki grup oluşturuldu. Bu iki grup hastaya coblation ve soğuk bıçak teknikleri ile tonsillektomi uygulandı. ki farklı yöntemle tonsillektomi yapılan hastalarda postoperatif dönemde orta kulak basınç değişimleri 7 gün boyunca timpanometrik olarak incelendi. Bulgular: Coblation tonsillektomi yapılan grupda timpanogram değerlerinin ortalaması soğuk bıçak tonsillerktomi yapılan grubun timpanogram değerlerinin ortalamasından daha negatif değerlerde bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sonuç: Coblation plasma cerrahi sisteminin soğuk bıçak tonsillektomiye kıyasla postoreratif orta kulak basıncı üzerine olumsuz etkisi görülmedi.

The Effect Of Coblatıon Tonsıllectomy On The Mıddle Ear Pressure

Coşkuner T., Ünver Ş., Sezen S., Kubilay U., Koç M.

Purpose: The aim of this study is to investigate early postoperative effect of tonsillectomy with cold knife blunt dissection and with coblation on the middle ear pressure. Material and Method: We randomized patients internalized in I.ENT Clinic of Dr.Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital for tonsillectomy into 2 groups including 13 patients.Tonsillectomy techniques via coblation and cold knife to these two groups of patients were performed.Changes in middle ear pressure during postoperative period were measured by tympanometric examination ,on each day for 7 days. Result: The average of the tympanometry values in coblation tonsillectomy group was more negative than the average of tympanometry values in cold knife tonsillectomy group but no statistically significant difference was found. Conclusion: Coblation plasma surgery system had no negative effect on the postoperative pressure of middle ear compared to the cold knife tonsilllectomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale