Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Kronik Rinosinüzitte Periferik Eozinofilinin Bt Skoru İle İlişkisi
 

Kronik Rinosinüzitte Periferik Eozinofilinin Bt Skoru İle İlişkisi

Kunt T., Yüce S., Yıldırım A., Gümüş C.

Bu çalışmanın amacı kronik rinosinüzitli hastalarda periferal eozinofil sayısını ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranlarını saptamak ve periferal eozinofili ile BT bulgularının korelasyonunu incelemektir. Kronik rinosinüzitli hastalarda periferal eozinofil sayıları ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranları istatistik olarak BT skorları ile kıyaslandı. Aynı zamanda periferal eozinofil sayıları ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranları kronik rinosinüzitli hastalarda ve sağlıklı insanlar arasında istatistik olarak karşılaştırıldı. Kronik rinosinüzit grubu ile kontrol grubu arasında periferal eozinofil sayısı (P=0.001) ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranı (P=0.000)arasında istatistik olarak anlamlı bir fark bulduk. Ancak BT skorları ile periferal eozinofil sayısı (P=0.067) ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranı (P=0.051)herhangi bir korelasyon göstermedi. Her nekadar eozinofil kronik rinosinüzitli hastalarda periferde belirgin hücre olarak gözükse de, periferal eozinofili BT bulguları ile korelasyon göstermemektedir.

Perıpheral Eosınophılıa And Its Relatıon Wıth Ct Scores In Chronıc Rhınosınusıtıs

Kunt T., Yüce S., Yıldırım A., Gümüş C.

The purpose of this study was to quantify peripheral eosinophil count and percentage of eosinophils in white blood cell (WBC) count of the patients with chronic rhinosinusitis (CRS) and look for the correlation between the CT scores and peripheral eosinophilia. Peripheral eosinophil counts and the percentages of eosinophils in white blood cell count (WBC) were statistically compared with CT scores in chronic rhinosinusitis (CRS) patients. We also statistically analyzed the peripheral eosinophil counts and the percentages of eosinophils in WBC counts between CRS patients and healthy ones. We found significant difference between CRS group and control group for peripheral eosinophil count, and percentage of eosinophils in WBC count (p=0.001 and p<0.001) respectively. We observed no correlation between CT scores and both peripheral eosinophil counts, or percentages of eosinophils in WBC counts (p=0.067and p=0.051) respectively. Although eosinophil seems as the dominator cell of CRS patients in the periphery, peripheral eosinophilia does not correlate with CT scores.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale