Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Tiroglosal Duktus Kisti İçinde Papiller Karsinoma, İki Olgu Sunumu
 

Tiroglosal Duktus Kisti İçinde Papiller Karsinoma, İki Olgu Sunumu

Güngör A., Cıncık H., Çetin B., Yılmaz İ., Doğru S.

Papiller karsinomanın tiroglosal duktus kisti içinde yerleşimi nadirdir. Sistrunk ameliyatı uyguladıgımız iki tiroglosal duktus kistili olgumuzda, patolojik olarak papiller karsinoma tanısı konuldu. Cerrahi sınırlarda tümöre rastlanmadı ve kapsüler invazyon yoktu. Postoperatif yapılan tiroid sintigrafileri normaldi ve bilgisayarlı tomografide servikal lenfadenopatiye rastlanmadı. Olgulardan biri 5 diğerinin 2 yıllık takibinde patolojik bulgu saptanmadı. Tiroglosal duktus kisti içinde yerleşimli papiller karsinomada başlangıç tedavisi olarak sistrunk ameliyatı yeterlidir. İleri cerrahi tedavi tiroid nodülü ya da boyunda lenf nodu olmasına bağlıdır. Postoperatif radyoaktif iyot ablasyon tedavisi rekürrens ve metastaz görülen olgularda düşünülmelidir.

Papıllary Carcınoma In Thyroglossal Duct Cyst; Report Of Two Cases

Güngör A., Cıncık H., Çetin B., Yılmaz İ., Doğru S.

Papillary carcinoma occuring in a thyroglossal duct cyst is rare. We herein present two cases who underwent Sistrunk procedure for throglossal duct cyst and pathologic examination revealed papillary carcinoma. There was no capsular invasion and the surgical margins were negative. Postoperative thyroid scintigraphies were normal. Computed tomography examinations displayed no cervical lymphadenopathy. The patients have been followed up for two and five years with no further evidence of disease. For papillary thyroid carcinoma arising in a thyroglossal duct cyst, the Sistrunk procedure is considered adequate initial treatment. Further surgery depends on the finding of thyroid nodules or positive lymph nodes. Postoperative radioactive iodine ablation may be considered in cases of recurrence or metastasis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale