Sert Damak Pleomorfik Adenomu

Arbağ H., Öztürk K., Toy H., Özer B., Yaman H., Köroğlu D.

Pleomorfik adenom ya da benign mikst tümör, tükrük bezlerinin en sık görülen tümörüdür ve sıklıkla parotis bezinde görülür. Minör tükrük bezleri içerisinde en sık sert damakta görülür. Pleomorfik adenom, ağrısız, yavaş büyüyen şişlik şeklinde kendini gösterir. Sert damakta, zamanla büyüyen, ağrısız kitle şikayetleri ile başvuran, 41 yaşında kadın hasta, 59 yaşında erkek hasta ve sık rekürrens ve malign dejenerasyon gösteren 51 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Histolojik olarak, epitelyal ve mezenkimal dokuların her ikisini de içerir. Tedavide total eksizyon genellikle yeterlidir. Benign bir tümör olmasına rağmen rekürrens ve malign dejenerasyon bildirilmiştir.

Pleomorphıc Adenoma Of The Hard Palate

Arbağ H., Öztürk K., Toy H., Özer B., Yaman H., Köroğlu D.

Pleomorphic adenoma or benign mixed tumor is the most common tumor of the salivary glands, and it occurs mainly in the parotid gland. The most common location of minor salivary glands is the hard palate. It appears as painless swelling with a slow growing of salivary gland. We presented three different patients with pleomorphic adenoma in the hard palate. Histologically, these tumors contain of both epithelial and mesenchymal tissues. Complete excision is usually curative. Although a benign tumor, it was reported recurrence and malign degeneration as our one patient.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale