Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Tiroglossal Duktus Kistinde Aşırı Kalsifikasyonu Olan Papiller Karsinoma
 

Tiroglossal Duktus Kistinde Aşırı Kalsifikasyonu Olan Papiller Karsinoma

Aydın Ö., Arslan A., Müezzinoğlu B., Akansel G., Sarısoy H.T., Anık Y.

Tiroglossal duktus kistinin primer karsinoması nadir bir patolojidir. Kalsifikasyon odağı olan, solid bir nodül görünümü en sık saptanan bilgisayarlı tomografi bulgusudur. Nadir ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüsü olan, tümör nodülünün tama yakın kalsifiye olduğu, tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinoma olgusu sunulmuştur.

Papıllary Carcınoma Wıth Abundant Calcıfıcatıon Wıthın A Thyroglossal Duct Cyst

Aydın Ö., Arslan A., Müezzinoğlu B., Akansel G., Sarısoy H.T., Anık Y.

Primary carcinoma of thyroglossal duct cyst is a rare disease entity. The most common computed tomography (CT) appearance is a solid enhancing nodule with foci of calcification. The authors present a case of papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst, ultrasonography (US) and CT appearance of which was unusual as the tumor nodule was almost totally calcified.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale