Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Ses Handikap Endeksi (Vhı)
 

Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Ses Handikap Endeksi (Vhı)

Kandoğan T., Sanal A.

Ses handikap endeksi, hastanın kendi kendine değerlendirme yapabileceği her biri 10’ar sorudan oluşan duygusal, fiziksel ve fonksiyonel bölümlerden oluşmaktadır. Fonksiyonel kısımda hasta, kendi sesinin günlük aktivitelerine etkisini tanımlamaktadır. Duygusal kısımda, ses bozukluğuna hastanın verdiği afektif yanıtlar bulunmaktadır. Fiziksel kısımda ise hastanın larengeal rahatsızlığı algılamasına veya sesin karakteristik özelliklerine ilişkin ifadeler, örneğin sesin çok kaba veya tiz çıkması gibi, yer almaktadır. Ses handikap endeksi tüm ses bozukluklarını değerlendirebilecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışmamızda ses handikap endeksi parsiyel larenjektomili hastalara uygulanmıştır. Cerrahi tekniklerin farklı olmasına rağmen, biz hastaların cerrahi sonrası ses handikaplarını nasıl algıladıklarını, ve yeni seslerinin onlar üzerinde bıraktığı fonksiyonel, duygusal ve fiziksel etkileri değerlendirmek istedik. Her 3 hasta grubunda da VHI ve VHI-F, VHI-P ile VHI-E skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hastalar yeni seslerinin, hayatlarına yaptığı fonksiyonel, fiziksel ve duygusal etkileri benzer olarak değerlendirmişlerdir. Çalışma grubumuzdaki tüm hastalar, ses kalitelerinin normal bir sohbeti sürdürmek için yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Voıce Handıcap Index (Vhı) In Partıal Laryngectomy Patıents

Kandoğan T., Sanal A.

Voice handicap Index (VHI), This patient self-assessment consist of 10 items in three domains: emotional, physical and functional aspects. The functional subscale includes statements which describe the impact of a person’s voice on his daily activities. The emotional subscale indicates the patient’s affective responses to the voice disorder. The items in the physical subscale are statements that relate to either the patient’s perception of laryngeal discomfort or the voice output characteristics, such as the pitch being too low or too high. The VHI was designed to assess all types of voice disorders. In our study, we applied the VHI to partial laryngectomized patients. Though surgical technics were different, we assessed the patient’s perception of vocal handicap after surgery, and the functional, emotional or physiological impacts of their new-voices. There were no statistically significant difference between the VHI and VHI-F, VHI-P, VHI-E scores in 3 patient groups. All of the patients evaluated, that their new voices have similar functional, physical and emotional impact on their life. In all of our study group patients, the quality of voice was found to be sufficient to hold a normal individual conversation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale