Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » KronikOtitis MediadaDış KulakYolu ArkaDuvarı, KemikçikZinciri Ve MastoidAntrumda OluşanHistopatolojik Değişiklr
 

KronikOtitis MediadaDış KulakYolu ArkaDuvarı, KemikçikZinciri Ve MastoidAntrumda OluşanHistopatolojik Değişiklr

Özbilen S., Ural A., Atilla H.

Kronik otitis mediada başta orta kulak mukoperiosteumunda ve mastoid hücrelerde olmak üzere kalıcı histopatolojik değişiklikler meydana gelir. Granülasyon dokusu ve polip gelişimi, kemik dokusu değişiklikleri (osteit, osteoneogenez, kemik erozyonu), subepitelyal gland ve goblet hücre oluşumu, skuamöz metaplazi, kolesterol granülomu, kolesteatom, timpanoskleroz ve mukoperiosteumdaki görülen kalınlaşma bu değişikliklerin başlıcalarıdır. Bunlar klinik olarak kronik otitis mediada oluşan sekel ve komplikasyonlardan sorumludurlar. Kliniğimizde 1999-2001 yılları arasında kronik otitis media tanısı alan ve opere edilen 88 hastadan alınan örneklerin histopatolojik incelemesi yapıldı. Dış kulak yolu arka duvarı kemik bölümü, mastoid antrum ve kulak kemikçiklerinden peroperatif biyopsi alındı. Bu yapılardaki histopatolojik değişikliklerin oranları bulunarak benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Bu lezyonların yapmış olduğu özellikle kemik erozyonu ve diğer histopatolojik değişiklikler literatür ışığında gözden geçirildi.

Hıstopathologıc Changes In External Ear Canal, Ossıcular Chaın And Mastoıd Antrum In Chronıc Otıtıs Medıa

Özbilen S., Ural A., Atilla H.

Permanent histopathologic changes being more prominent in middle ear mucoperiosteum and mastoid air cells, happen within the compartments of ear in variable extents in chronic otitis media.. These histopathologic changes consist of inflammation, granulation, polyp formation, changes in bone tissue like osteitis, osteoneogenesis and bone erosion, subepithelial gland and goblet cell formation, squamous metaplasia, cholesterol granuloma formation, tympanosclerosis, and thickening in mucoperiosteum. These changes are responsible for sequela and complications existing in chronic otitis media. In our clinic, 88 patients who had been diagnosed to have chronic otitis media were operated between 1999-2001 and samples had been obtained from these patients during surgical intervention. These samples were taken from the bony posterior wall of external auditory meatus, the mastoid antrum and the ossicles. The prevalances of histopathologic changes in these structures were estimated and compared with findings from similar studies. Especially the histopathologic changes existing due to bony erosion caused by these lesions was overlooked again using the data provided by the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale