Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Titanyum İntermaksiller Fiksasyon Vidası İle Maksillomandibuler Fiksasyon
 

Titanyum İntermaksiller Fiksasyon Vidası İle Maksillomandibuler Fiksasyon

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Amaç: Bu çalışmada; mandibula fraktürlü olgularımızda, maksillomandibuler fiksasyon amacıyla kullanılan intermaksiller fiksasyon vidalarının avantajları ve dezavantajları ele alındı. Hastalar ve Yöntemler: 2002-2004 tarihleri arasında kliniğimizde intermaksiller fiksasyon vidası uygulanan mandibula fraktürlü 12 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, travmanın sebebi, fraktürün lokalizasyonu, tedavi şekli, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 2’si kadın, 10’u erkek olup yaş ortalaması 46.2+18.2 (6-78) idi. Olguların 4’ünde (%33) deplase, 8’inde (%67) nondeplase mandibula fraktürü mevcuttu. Postoperatif dönemde 1 (%8.3) hastada okluzyon kusuru gelişti. Sonuç: İntermaksiller fiksasyon vidası, güçlü traksiyon gerektirmeyen nondeplase mandibula fraktürlerinde, diş eksikliği nedeniyle ark bar uygulanamayan olgularda, veya açık redüksiyon ve miniplakla fiksasyon uygulanmış olgularda okluzyonu sağlamak için ark bara alternatif maksillomandibuler fiksasyon yöntemidir.

Maxıllomandıbular Fıxatıon Wıth Tıtanıum Intermaxıllary Fıxatıon Screws

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Objectives: The aim of this study is evaluation of advantages and disadvantages of intermaxillary fixation screws for the management of mandible fractures. Patients and Methods: Data of 12 patients with mandible fracture who were treated by using intermaxillary fixation screws between 2002 and 2004, were evaluated. Sex and age distributions of patients, etiology of trauma, localization of the fractures, treatment methods and complications were recorded. Results: There were 2 female and 10 male patients (ages ranged from 6 to 78 years, average age 46.2+18.2 years). Eight patients (67%) with favorable mandible fracture and four patients (33%) with unfavorable mandible fracture were determined. Malocclusion was occurred in the one patient (8.3%). Conclusion: Intermaxillary fixation screws can be used for management of those patients with favorable mandible fractures, patients for whom arch bar application can not be performed because of teeth deficiency, and patients with unfavorable mandible fracture who underwent open reduction and miniplate fixation in order to obtain occlusion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale