Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Bir Olgu Nedeni İle Paradoksal Kord Vokal Adduksiyonu
 

Bir Olgu Nedeni İle Paradoksal Kord Vokal Adduksiyonu

Doğan M., Eryüksel E., Karakurt S., Ceyhan B.

Paradoksal kord vokal adduksiyonu astıma benzer respiratuar semptomlara yol açan nadir bir larengeal disfonksiyon şeklidir. Paradoks kord vokal hareketinin ciddi formlarında hastalar entübe edilebilmekte veya trakeostomi açılmasına neden olabilecek derecede akut dispne atakları yaşayabilmektedir. Bu makalede paradoksal vokal kord adduksiyonu bulunan, hışırtılı solunum (wheezing) ve stridor şikayetleri nedeniyle astım tanısı konan ve almış olduğu astım tedavisinden fayda görmeyen 63 yaşındaki bir bayan hasta sunulmuştur. Paradoksal kord vokal hareketini larengofarengeal reflünün indüklediği düşünülen olguya reflü tedavisi başlanarak 6 ay sonra respiratuar semptomlarında düzelme olduğu izlenmiştir. Olgudaki tanı ve tedavi yaklaşımımız literatürdeki bilgiler yardımıyla tartışılmıştır.

Paradoxıcal Vocal Cord Adductıon: A Case Report

Doğan M., Eryüksel E., Karakurt S., Ceyhan B.

Paradoxical vocal cord adduction is a rare larengeal dysfunction that may cause respiratory symptoms similar to asthma. Patients with severe forms of paradoxical vocal cord movement present with acute dyspnea that may lead to endotracheal intubation and tracheostomy. In this article we report an 63 years old woman with paradoxical vocal cord adduction who presented with wheezing and stridor. She had been treated for bronchial asthma without any improvement. We found the paradoxical vocal cord movement was induced by larengopharyngeal reflux. After the larengopharyngeal reflux treatment during 6 months, respiratory symptoms were dissolved. This case is discussed with treatment and diagnostic approaches by means of literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale