Patuloz Östaki Tüpü

Türkoğlu S., Özlüoğlu L. N., Aydın E.

Patuloz östaki tüpü, östaki tüpünün atlanabilen veya yanlış tanı konulabilen benign bir patolojisidir. Bu patolojide görülen otofoni, yani kişinin kendi sesinden rahatsızlık duyması ve kulakta dolgunluk hissi gibi semptomlar hastayı oldukça rahatsız eder. Kilo kaybı, yorgunluk, dehidratasyon, gebelik, otitis media patuloz tuba östakiye neden olan faktörler arasındadır. Fakat detaylar hala bilinmemektedir. Patuloz östaki tüpü tedavisinde medikal ve cerrahi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu yazıda bilateral patuloz östaki tüpü tanısı konulan 18 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Patulous Eustachıan Tube

Türkoğlu S., Özlüoğlu L. N., Aydın E.

The patulous Eustachian tube (tuba aperta) is a benign condition that may be over-looked or misdiagnosed. It is a distressing condition for the patient due to symptoms such as autophonia ie. being distressed by one’s own voice, and sensation of fullness in the ear. Loss of weight, fatique, dehydration, pregnancy, otitis media are among the factors proposed as causes of a patulous eustachian tube, however true details remain obscure. There are a number of medical and surgical treatment protocols for the treatment of this condition. In this paper, an 18 year-old male diagnosed as having bilateral patulous eustachian tube is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale