Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » Nazolakrimal Kanala Bası Yapan Etmoid Sinus Osteomu
 

Nazolakrimal Kanala Bası Yapan Etmoid Sinus Osteomu

Kandoğan T., Çetiner B., Cerci U.

Osteomlar paranazal sinüslerin iyi huylu tümörleri içerisinde en sık izlenenidir, popülasyonun yaklaşık %0.43 ile %1 arasını etkilemektedir. Paranazal sinüs osteomları en sık olarak frontal sinüste izlenirler, etmoid ve maksiller sinüslerde daha azdır, sfenoid sinüs içerisinde hemen hemen hiç izlenmezler. Bu makalede, yüzünün sağ tarafını tutan ağrı ve epifora yakınması olan bir kadın hasta sunulmaktadır. Son 6 aydır sağ epifora ve son 1 aydır da yüzünün sağ tarafını tutan ağrı yakınması olan 39 yaşındaki kadın hasta polikliniğe başvurdu. Görme keskinliğinde bir bozulma yoktu ve intraoküler basınç normal sınırlarda idi. Orbita ve paranazal sinüslerin aksiyel ve koronal kesit bilgisayarlı tomografisinde sağ etmoid sinüsü kaplayan ve nazolakrimal kanala bası yapan büyük bir kemik kitlesi saptandı. Osteom endoskopik sinüs cerrahisi ile başarı ile çıkartıldı. Hastanın ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçmiştir. Epifora yakınması ameliyat sonrasında bir kaç gün içerisinde kaybolmuştur. Bir ay sonrasında yapılan kontrolünde hastanın hiç bir yakınmasının kalmadığı izlenmiştir. Nazolakrimal kanala bası yapan etmoid sinüs osteomları nadir olarak izlendikleri için bu vaka sunulmuştur.

Ethmoıd Sınus Osteoma Compressıng The Nasolacrımal Duct

Kandoğan T., Çetiner B., Cerci U.

Abstract Osteoma is the most common benign tumor of the paranasal sinuses, affecting from 0.43% to 1% of the population. Paranasal sinus osteomas are most commonly seen in the frontal sinuses, it is less common in the ethmoid and maxillary sinuses and is almost never seen in the sphenoid sinus. In this article, a female patient with complaints of right sided epiphora and facial pain is represented. A 39 year-old female patient represented with a about 6 months history of right sided epiphora and facial pain that lasted since 1 month. Visual acuity is not affected and intraoculer pressure was within normal limits. An axial and coronal sectioned computed tomography scan of the orbit and paranasal sinuses revealed a large bony mass in the right ethmoid sinus which also blocks the nasolacrimal canal. The osteoma was removed with success through endoscopic sinus surgery. The patients postoperative course was uneventful. Epiphora resolved within days postoperatively. In her follow-up after 1 months, she was without symptoms. Since ethmoid sinus osteoma which compresses the nasolacrimal duct is rare, the case was reported.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale