Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2005 » İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu
 

İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu

Tosun F., Yetiser S., Akcam T., Hıdır Y., Beyan C.

İnvaziv sinonazal fungal hastalık genellikle immün direnci düşük olan hastalarda ortaya çıkan ve hızla ilerleyen bir hastalıktır. Her türlü modern tedaviye rağmen mortalite oranı yüksektir. Bu yazıda akut myeloblastik lösemi nedeniyle kemoterapi alan bir hastada ortaya çıkan bir invaziv fungal sinüzit olgusu sunulmuştur. Endonazal endoskopik görüş altında geniş cerrahi eksizyon ve lipozomal amfoterisin B tedavisi ile hasta iyileşmiş ve yüzde oluşan defekt alın ve yüz ilerletme flepleri ile kapatılmıştır. İmmün direnci düşük olan ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen sinüzitli olgularda invaziv sinonazal fungal hastalık akılda tutulmalı ve hiç zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.

Endoscopıc Excısıon For Invasıve Sınonasal Aspergıllosıs And Reconstructıon Wıth Local Flaps: A Case Report

Tosun F., Yetiser S., Akcam T., Hıdır Y., Beyan C.

Invasive sinonasal fungal disease is a rapidly progressive disease, which usually occurs in immunosuppressed patients. Its mortality rate is still higher in spite of every modern treatment modality. In this study a case of invasive fungal sinusitis, which was seen in a patient who received chemotherapy for acute myelogenous leukemia has been presented. He improved with administration of liposomal amfotericin B and wide excision under endoscopic vision. The defect on his face has been closed with forehead flap and facial advancement flaps. Invasive fungal disease should be kept in mind in immunosuppressed patients with antibiotic resistant sinusitis and appropriate treatment should be started immediately.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2005-4(1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale