Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Bas ve Yüz Bölgesinde İlerlemis Deri Kanserlerine Klinik Yaklasımlarımız
 

Bas ve Yüz Bölgesinde İlerlemis Deri Kanserlerine Klinik Yaklasımlarımız

Erdoğan B., Özkaya İ., Senen D., Sevin A., Urgan H.

Deri kanserleri klinik seyirleri iyi olan tümörler olmakla birlikte, mortalite çoğunlukla rekürrens nedeniyledir. Deri kanserine karsı olan hücresel savunma mekanizması diğer tümörlere göre daha komplikedir. Deri kanseri olusumunda çoğunlukla ultraviole ısığı rol oynamaktadır. Deri kanserleri daha çok bas ve boyun bölgesinde görülmekle birlikte vücudun herhangi bir bölgesinde de olusabilir. Erken tanı ve teshisle kolaylıkla tedavi edilebilen tümörlerdir. Fakat ilerlemis ya da rekürrens görülen tümörlerde tedavi daha agresif planlanmalıdır. Bu yazıda yüz ve skalpte ilerlemis deri kanseri olan 3 olguya ait klinik özellikler, tedavi yöntemleri ve prognoz tartısılmıstır.

Clinical Approach on Progressive Skin Cancers of Face and Scalp

Erdoğan B., Özkaya İ., Senen D., Sevin A., Urgan H.

Although skin cancer has relatively good prognosis than other types of head–neck cancers, mortality is usually due to tumor recurrence. Cell–mediated immune defense system against skin cancers is more complex than other cancers. Ultraviolet (UV) hasa specific role in the formation of skin cancers. Although skin cancers are mostly seen in head and neck region, they can also be seen anywhere on the body. Treatment can be done easily if they could be diagnosed early. However, in advanced and recurrent tumoral lesions a more aggressive treatment option must be considered. In this article we present clinical features, treatment modalities and prognosis of 3 cases with advanced skin cancers on their scalp and faces.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 14/1-2-3 40-46

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale