Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Komplikasyonlu Akut Otitis Media Tablosu İle Gelen, Temporal Kemikte Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
 

Komplikasyonlu Akut Otitis Media Tablosu İle Gelen, Temporal Kemikte Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu

Kutluhan A., Ural A., Berçin A.S., Yurttaş V.

Temporal kemiğin lenforetiküler neoplazileri oldukça nadirdir. Literatürde bildirilen olguların büyük çoğunluğu sekonder tutulum seklindedir. Burada tıbbi tedaviye cevap vermemis subakut otitis medianın subperiosteal abse komplikasyonu ön tanısıyla opere edilen fakat temporal adele ve mastoid kaviteden alınan doku örneklerinde histopatolojik olarak nonhodgin lenfoma tanısı alan olgu sunuldu.

Temporal Bone Non - Hodgkin Lymphoma Mimicking an Acute Otitis Media Complication: Case Report

Kutluhan A., Ural A., Berçin A.S., Yurttaş V.

Lymphoreticular neoplasia of temporal bone is quite rare. Cases reported in the literature mostly consist of secondary involvement. In this report, a patient presenting with subperiosteal abscess due to subacute otitis media unresponsive to medical treatment whose temporal muscle and mastoid biopsies were consistent with Non Hodgkin’s lymphoma is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 14/1-2-3 75-78

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale