Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu
 

Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu

Akmansu H., Dursun E., Eryılmaz A., Göçer C., Saylam G.

Hipernefroma veya Grawitz tümörü olarak da bilinen renal hücreli kanser (RHK) eriskinlerde görülen tüm malignitelerin %3’ünü olusturur. Hastaların %30-40’ı uzak metastaz ile tanı alır. En sık akciğer, rejyonel lenf nodları, kemik ve karaciğer metastazı görülür. RHK vakalarının %8’inde hastalık bas boyun bölgesindeki metastaz ile ortaya çıkar. Burun ve paranazal sinüslerin metastatik tümörleri oldukça nadirdir. RHK bu bölgeye en sık metastaz yapan infraklavikular tümördür. 51 yasında erkek hasta epistaksis sonrası sfenoidal bölgede kitle tesbit edilerek kliniğimize refere edildi. Hikayesinde renal hücreli kanser nedeniyle nefrektomi öyküsü olması nedeniyle tekrar değerlendirilen ve metastatik renal hücreli kanser tanısı ile tedavisi planlanan hasta, literatürle birlikte tartısılmıstır.

Renal Cell Cancer Metastasis to Sphenoethmoidal Region: Case Report

Akmansu H., Dursun E., Eryılmaz A., Göçer C., Saylam G.

Renal cell carcinoma, known as hipernephroma or Grawitz tumor, is 3% of all adult malignancies. 30-40% of patients are diagnosed with distant metastasis. Lung, regional lymph nodes, bone and liver are the most commonly seen metastatic regions. Thediagnosis is made with head and neck metastasis in 8% of renal cell carcinoma patients. Metastatic tumors of nose and paranasal sinus are extremely rare. Renal cell carcinoma is the most common infraclavicular tumor that metastasis to this region. 51-year-old male patient with intranasal mass diagnosed after epistaxis was referred to our clinic. Since he had a history of nephrectomy due to renal cell carcinoma, he was re-evaluated; and the treatment of the nasal mass was planned as metastatic renal cell carcinoma. The patient was discussed with the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 14/1-2-3 79-83

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale