Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Larinks Kanserinde Klinik N (+) Boyunlarda Radyolojik ve Histopatolojik Korelasyon
 

Larinks Kanserinde Klinik N (+) Boyunlarda Radyolojik ve Histopatolojik Korelasyon

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Karakuş F., Gürbüz D., Alp A.

Larinks kanseri tespit edilen hastalarda, servikal lenf nodlarında metastaz varlığı prognozu etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu çalısmada amaç larinks kanserli hastalarda, boyunda lenf nodu metastaz varlığını göstermede yardımcı olan bulguları ortaya koymaktır. Larinks kanseri tanısı olan ve boyunda palpable lenf nodu mevcut 28 hastada, bilgisayarlı tomografi ile lenf nodlarının özellikleri incelendi. Histopatolojik lenf nodu metastaz varlığı ile lenf nodlarının radyolojik özelliklerinin korelasyonu arastırıldı. Sonuç olarak; lenf nodlarının longitudinal uzunlukları, aksiyel uzunlukları, longitudinal aksiyel uzunluk oranları ve lenf nodu morfolojik özelliklerinin, histopatolojik metastaz varlığı ile korele olduğu gösterildi.

Radiological and Histopathological Correlation in Clinical N (+) Neck in Larengeal Cancer

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Karakuş F., Gürbüz D., Alp A.

The presence of metastasis in cervical lymph nodes is the most important factor that influences prognosis in patients with laryngeal cancer. The aim of this study is to demonstrate the findings that may help to show the presence of cervical lymph node metastasis. In our study, lymph nodes were investigated by computerized tomography in 28 patients with laryngeal cancer and palpable cervical lymph nodes. Correlation of histopathological metastasis and radiological characteristics of the lymph nodes wasinvestigated. As a result, the longitudinal lengths of lymph nodes, axial lengths, longitudinal/axial length ratios and the morphologic features of lymph node were found to be correlated with existence of histopathologic metastasis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 14/1-2-3 25-32

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale