Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri
 

Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri

Kandoğan T., Özüer M.Z.

Glottisten dudaklara kadar olan vokal traktus rezonatör olarak kabul edilir ve şeklindeki her hangi bir değişiklik ses değişikliklerine sebep olabilir. Tonsillektominin supraglottik alanda neden olduğu şekil ve hacim değişikliğinin post operatif akustik karakteristikleri değiştirebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada tonsillektominin ses parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Yaşları 21 ve 39 arası 20 hasta (13 erkek 7 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Hepsine tekrarlayan tonsillit atakları nedeniyle lokal anestezi altında tonsillektomi yapıldı. Ses örnekleri FO (Fundemental frekans) ve F1, F2, F3, formantları ameliyattan bir hafta önce ve üç ay sonra ölçülerek kaydedildi. Bu parametreler CSL ana programı kullanılan bilgisayarlı konuşma laboratuarı CSL 4300B modeli (Kay Elemetrics Ltd., Lincoln Park, NJ, USA) üzerinde analiz edildi. Hastalar ayrıca post operatif seslerindeki algılanan değişikliklikler açısından sorgulandı. Hastaların hiç biri post operatif fark edilmiş ses değişikliği tariflemedi. Fundamental frekans (F0), F1, F2 ve F3 formantları kadın hastalarda ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermedi. Erkek hastalarda ise F1 ve F2 formantları ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermiştir. Sonuç olarak seslerini profesyonel olarak kullanan kişiler cerrahi sonrası olası ses rengi değişiklikleri açısından uyarılmalıdır.

Effects Of Tonsıllectomy On Acoustıc Parameters

Kandoğan T., Özüer M.Z.

The vocal tractus from the glottis to the lips is considered to be a resonator and any change in its shape may cause voice changes. Since tonsillectomy causes a shape and volum difference in supraglottic area, it is assumed that acoustic characteristics may change postoperatively. In this study, the effects of tonsillectomy over voice parameters is examined. 20 patients (13 males, 7 females), aged between 21 and 39 were included to the study. They all went tonsillectomy for recurrent episodes of tonsillitis under regional anesthesia. Voice samples to measure F0 (fundamental frequency) and F1, F2 , F3 formants were recorded 1 week before and 3 months after the surgery. These parameters were analyzed on a sustained [a:] using the CSL main program with the Computerized Speech Lab CSL 4300B (Kay Elemetrics Ltd., Lincoln Park, NJ, USA). The patients were also asked, whether they perceived any change in their voices postoperatively. None of the patient perceived any change in his/her voice postoperatively. Fundamental frequency (F0), F1, F2 and F3 formants showed statistically insignificant changes in females postoperatively. In males, F1 and F2 formants showed statistically significant changes postoperatively. As a conclusion, in cases for vocal performing artists, they should be warned for any possible changes in voice colors after surgery.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale