Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » İdiopatik Rekürren Pnömoparotis: Olgu Sunumu
 

İdiopatik Rekürren Pnömoparotis: Olgu Sunumu

Oğuz H., Arslan N., Şafak M.A., Demirci M., Paksoy G.

Pnömoparotis, parotis bezi içerisinde inflamasyonla birlikte yada inflamasyon olmaksızın hava birikimi görülmesidir. Üflemeli çalgı çalanlar ve cam üfleyicilerinde görüldüğü gibi pozitif basınçlı ventilasyonun neden olduğu mesleki bir problem olabilmekle birlikte psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir ya da idiopatik olarak karşılaşılabilir. Genel olarak kendi kendini sınırlayan bir hastalık olarak izlenirken; parotis duktal sisteminin rekürren kontaminasyonu, rekürren enfeksiyona ve sialektaziye yol açabilir. Klasik tedavi yaklaşımı süperfisial parotidektomidir. Bu çalışmada, etiyolojik bir neden bulunmazken rekürren pnömoparotis gelişen bir olguyu sunduk.

Idıopathıc Recurrent Pneumoparotıtıs: Case Report

Oğuz H., Arslan N., Şafak M.A., Demirci M., Paksoy G.

Pneumoparotitis is the accumulation of air in the parotid gland with or without inflammation. It may be an occupational problem as seen in glass blowers and artists using mouth instruments, or may be seen in psychiatric patients or idiopathically. Although it is usually a self-limiting disease, recurrent contamination of the parotid ductal system may lead to recurrent infections and sialectasis. Classical treatment method is superficial parotidectomy. In this report, we presented a case of recurrent pneumoparotitis, with no known etiological reasons.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale