Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Submandibular Bez Pleomorfik Adenomasından Gelişen Malign Miyoepitelyal Karsinoma
 

Submandibular Bez Pleomorfik Adenomasından Gelişen Malign Miyoepitelyal Karsinoma

Turgut S., Başak T., Ercan İ., Çakır B. Ö., Çivelek Ş.

Baş-boyun yerleşimli bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerden köken alan birincil neoplaziler enderdir. Parotis bezi en sık tutulan yerdir, fakat submandibular bez, lakrimal bez, dil kökü ve hatta cilt gibi diğer bölgelerde de ender olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada orta yaşlı bir bayanda, pleomorfik adenoma zemininde gelişen, submandibular bezden kaynaklanan ender görülen bir malin miyoepitelyoma olgusu sunuldu. Malin epitelyal tümör tanısı ameliyat öncesi dönemde ince iğne aspirasyon sitolojisi ile yapıldı. Cerrahi tedavi olarak boyun diseksiyonu ile birlikte tümör çıkarılması uygulandı. Kesin histopatolojik tanı submandibular bezin malin epitelyal karsinomu olarak bildirildi. İmmünohistokimyasal olarak varsayılan miyoepitelyal belirteçler belirgin olarak saptandı.

Malıgnant Myoepıthelıal Carcınoma Arısıng In A Pleomorphıc Adenoma Of The Submandıbular Gland

Turgut S., Başak T., Ercan İ., Çakır B. Ö., Çivelek Ş.

Primary neoplasia of myoepithelial cells in the glands of the head and neck is rare. The parotid gland is the most common site. However, rare cases of myoepithelial tumors have been reported in other locations, such as the submandibular gland, lacrimal glands, tongue base, and even the skin. We have reported an unusual case of malignant myoepithelioma of submandibular gland arising in pleomorphic adenoma in a middle aged woman. The diagnosis of malign epithelial tumor was preoperatively made by fine needle aspiration cytology (FNAC). The surgery comprised of a tumor excision with neck dissection. The final histological diagnosis was malignant myoepithelial carcinoma of the submandibular gland. Immunohistochemically putative myoepithelial markers were highly expressed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale