Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Yüksek Ateşin Nadir Bir Nedeni-Pfapa Sendromu: Vaka Sunumu
 

Yüksek Ateşin Nadir Bir Nedeni-Pfapa Sendromu: Vaka Sunumu

Türkoğlu S., Aydın E., Avcı Z.

İnfantlarda ve çocuklarda nedeni bilinmeyen yüksek ateş yaygın olarak görülmektedir. Bununla beraber tekrarlayan ateş de sık olarak görülmektedir. PFAPA sendromu olarak kısaltılan aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit ile beraber periyodik ateş ile karakterize klinik antite ilk defa 1985'te Marshall ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. PFAPA sendromunun etyolojisi ve tedavisi hala kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber glukokortikoidler semptomların kontrolünde oldukça efektiftir. Anektodal olarak simetidin ve steroidler hastalık süresini azalttığı bilinmektedir. Tonsillektomi sonrası semptomların tamamen düzeldiğine dair birçok yayın vardır. Bu yazıda antibiyotik tedavisine ve antipiretiklere refrakter rekürren farenjit öyküsü, ateşi ve servikal adeniti olan bir çocuk hasta sunulmuştur. Sendrom kompleksinin 4-6 gün sürdüğü, kortikosteroid kullanımı ile semptomların tamamen düzeldiği görülmüştür. Sendromun etyolojisini belirlemeye yönelik olarak yapılan fizik muayene, bakteriyel kültürler, göğüs röntgeni, kan analizleri sonuç vermemiş olup tonsillektomi sonrası hasta PFAPA olarak tanı almış ve semptomları düzelmiştir.

A Rare Cause Of Hıgh Fever-Pfapa Syndrome

Türkoğlu S., Aydın E., Avcı Z.

High fevers of unknown origin are common in infants and children. Recurrent fever is also common. A clinical entity of periodic fever associated with aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis, termed PFAPA syndrome, was first described by Marshall and coworkers in 1985. The etiology of PFAPA syndrome remains unknown, and treatment so far is not definitive. However, glucocorticoids are highly effective in controlling symptoms. Anecdotally, cimetidine and steroids have decreased illness duration. Several reports of complete resolution of symptoms after tonsillectomy have been published. We describe a patient with recurrent pharyngitis, fever, and cervical adenitis who is refractory to antibiotic therapy and antipyretics. The syndrome complex lasted for 4-6 days, with complete resolution of symptoms with corticosteroid use. A physical examination including bacterial cultures, chest radiographs, and blood analyses to determine the syndrome's etiology was inconclusive. The patient was diagnosed with PFAPA syndrome and following tonsillectomy, has remained symptom free.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale