Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Orta Konkanın Lobuler Kapiller Hemanjiomu
 

Orta Konkanın Lobuler Kapiller Hemanjiomu

Kunt T., Özer H., Yıldırım A., Bebek A., Atalar M.

Pyojenik granüloma olarakta adlandırılan lobuler kapiller hemanjiom (LKH) ; cilt ve ağız içi mukoz membranlarda sık görülen benign vasküler bir tümördür. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Bukkal mukoza, gingiva, dudaklar ve dil lobüler kapiller hemanjiomun en sık görüldüğü bölgelerdir, fakat nazal kavitede nadiren görülür. Orta konkadan gelişen lobüler kapiller hemanjiomu olan 11 yaşında bir kız çocuğu olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Lobular Capillary Haemangioma Of Middle Turbinate

Kunt T., Özer H., Yıldırım A., Bebek A., Atalar M.

Lobular capillary heamangioma(LCH), also called pyogenic granuloma, is a benign vascular tumor that is frequently seen on the skin and mucous membranes of the oral cavity. LCH occurs in all ages, but more often in the 3rd decade and in females. The buccal mucosa, gingiva, lips, tongue are the most common sites of LCH, but the nasal cavity is rare. We presented a case of 11 year-old girl with lobular capillary haemangioma arising within the middle turbinate and literature was reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale