Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Preaurikuler Bölge Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu
 

Preaurikuler Bölge Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu

Yöndemli F., Toy H., Öztürk K., Keleş B.

Dermatofibrosarkoma protuberans düşük dereceli, yavaş büyüme eğilimli, lokal rekürrens oranı yüksek, cildin dermis tabakasından kaynaklanan malign mezenşimal bir tümördür. Sıklıkla gövde cildini tutar, baş-boyun bölgesinin tutulumu çok nadirdir. İki yıldır sol preaurikuler bölgede yaklaşık 1x2 cm ebatında üzeri kurutlu, sert, fikse, ağrısız ülseratif kitle nedeniyle 65 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Kitleden alınan biyopsinin histopatolojik inceleme sonucunda dermatofibrosarkoma protuberans tanısı konuldu. Kitle etrafında 3 cm'lik güvenlik sınırı bırakılarak, süperfisyel parotidektomi ile birlikte total olarak çıkarıldı. Postoperatif histopatolojik incelemede derin planda invazyon tespit edilmesi üzerine hastaya bir kür radyoterapi uygulandı. Hastanın 18 aylık klinik takibinde, herhangi bir lokal nüksle yada uzak organ metastazıyla karşılaşılmadı. Bu çalışmada, cerrahi tedavisi özellik gösteren ve nadir olarak karşılaşılan dermatofibrosarkoma protuberans olgusu literatürler gözden geçirilerek sunulmuştur.

Dermatofıbrosarcoma Protuberans Of Preaurıcular Regıon: A Case Report

Yöndemli F., Toy H., Öztürk K., Keleş B.

Dermatofibrosarcoma protuberans is characterized as a low grade, slow infiltrative growth, rate of high recurrence if it's not adequately treated, malignant mesenchymal tumor that arises in dermis. The most common sites of origin are the skin of trunk, but it is rare in the head and neck area. A 65 year old male patient admitted to our department due to a mass in the left preauricular region of growing for two years. It was an ulcerative mass with non-tender, firm, motionless, about the diameter of 1x2 cm and crust of the surface. Dermatofibrosarcoma protuberans is diagnosed histopathologically and tumor resected of total in 3 cm negative radial surgical margin and superficial parotidectomy. Postoperative radiotherapy applied to patient because of the involment of deep margin. No evidence of local recurrences or distant metastasis was detected during a follow-up period of 18 months. The present study is presented considering literature patient with dermatofibrosarcoma protuberans due to its special treatment and rare tumor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale