Bir Larengeal Amiloidoz Olgusu

Doğru H., Başak K., Yasan H., Aynalı G., Akkuş Ö.

Amiloidoz sıklıkla sistemik olan fakat nadiren farklı organlarda lokal olarak da tutulum gösterebilen bir hastalıktır. Lokal olarak en sık tutulan organlar arasında görülen larenks, baş-boyunda tutulum açısından ilk sırada yer alır. Nadir bir durum olan larenks amiloidozunun tedavisinde cerrahi ve CO2 lazer kullanılmaktadır. Tedavi sonrasında rekürrens sıktır. Kliniğimize ara ara ortaya çıkan nefes darlığı ve ses kısıklığı şikayeti ile başvuran olgunun, sağ ariepiglottik plikasında 3x2 cm boyutlarında kitle tespit edildi. Lokal ve topikal anestezi altında alınan biyopsinin sonucu amiloidoz olarak rapor edildi. Operasyon öncesi yapılan değerlendirmede, biyopsi alınan ve 3x2 cm olan kitlenin küçülüp 1x1 cm boyutlarına gerilediği görüldü. Takipleri devam eden olgunun 3. ay kontrolündeki kitle boyutları 0.5x0.5 cm'dir. Sonuç olarak larengeal amiloidozda spontan regresyon olabilir.

A Case Of Laryngeal Amyloıdosıs

Doğru H., Başak K., Yasan H., Aynalı G., Akkuş Ö.

Amyloidosis is a disease demonstrated to be frequently in systemic form, but sometime it may be found as localized form in some organs. Larynx, which is the first in frequency of organ involvement, is the most frequently involved site of localized amyloidosis. Laryngeal amyloidosis, which is an infrequent entity, is treated by surgery or CO2 laser. Recurrence is frequent following intervention. We have determined 3x2 cm mass in the right aryepiglottic fold in a patient with the complaints of intermittant dyspnea and dysphonia. Histopathologic evaluation of biopsy specimen taken under local anesthesia has revealed amyloidosis. During preoperative evaluation, the volume of mass seems to be regressed from 3x2 to 1x1 cm. The volume of mass was 0.5x0.5 cm at third month after biopsy and follow-up period is going on.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale