Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolündeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 

Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolündeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Eryılmaz A., Dağlı M., Korkmaz H., Dursun E., Göçer C., Genç U., Saylam G.

Lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde ki etkinliğinin, tolerabilitesinin ve kanama profili üzerine etkisinin, metamizol ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, kliniğimizde 2004-2005 yılları arasında septum deviasyonu nedeniyle septoplasti uygulanan 40 hasta değerlendirildi. Çalışma prospektif olarak planlandı ve hastalar yaş ve cinsiyet dikkate alınarak randomize iki eşit gruba ayrıldı. Çalışma grubunu lornoksikam tablet, kontrol grubuna ise metamizol tablet verilen hastalar oluşturdu. Hastalara ilaçlar preoperatif 30 dakika önce oral olarak verildi. Postoperatif 4. saatten başlanarak 12 saat arayla, 48 saat boyunca aynı tedaviye oral olarak devam edildi. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif 48. saatte; kanama zamanı, APTT, PT, INR tetkikleri yapıldı. Hastalara ağrı değerlendirmesi için, vizüel ağrı anolog skalası uygulandı; hastaların postoperatif dönemde 1, 3, 6, 12, 24, 48. saatlerde hissettikleri ağrı şiddetini skalaya not etmeleri istendi. Çalışmanın sonucunda lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde etkili olduğu görüldü. Gerek lornoksikam, gerekse metamizol ile yapılan karşılaştırmalı, hem preoperatif ve hem de postoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Kısa sürede etki etmesi, yan etkileri olmaması, hastanın kanama profilini bozmaması nedenleri ile, lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde kullanılabilecek ajanlardan biri olabileceğini düşünmekteyiz.

The Evaluatıon Of The Effıcacy Of Lornoxıcam In Postoperatıve Paın Control

Eryılmaz A., Dağlı M., Korkmaz H., Dursun E., Göçer C., Genç U., Saylam G.

The comparative evaluation of the postoperative analgesic efficacy, tolerability and effect on hemostatic profile of lornoxicam and metamizole were aimed. The study involved 40 patients who underwent septoplasty because of septal deviation between 2004-2005. It was designed prospectively and the patients were randomly divided into two groups taking into consideration the homogeneity of the gender and age. Study group included 20 patients who took lornoxicam and control group included 20 patients who took metamizole. The drugs were administered orally 30 minutes before surgery and beginning on the postoperative 4th hour they were repeated 2 times daily for 48 hours. Blood samples were collected preoperatively and postoperatively after 48 hours and bleeding time, APTT, PT and INR were studied. Pain was evaluated by a visual analog scale on the postoperative 1st hour, 3rd hour, 6th hour, 24th hour and 48th hour. The study showed that lornoxicam is an effective drug for postoperative pain control. There was no stastical significance between both preoperative and postopertive comparative values regarding both lornoxicam and metamizole. We propose that lornoxicam may be an alternative drug for postoperative pain control because of its fast effect on pain, low side effects, and lack of converse effects on heamostatic profile.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale