Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Rinolit İle Birlikte Görülen Nazal Septal Papilloma: Olgu Sunumu
 

Rinolit İle Birlikte Görülen Nazal Septal Papilloma: Olgu Sunumu

Ural A., Kutluhan A., Berçin S.

Nazal septal papillomalar, etiyolojisi bilinmeyen ve ender görülen, iyi huylu epitelyal neoplazilerdir. Bu olgu sunumunda, tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı tarifleyen 17 yaşında erkek hastada rinolit ile birlikte görülen ekzofitik nazal septal papilloma olgusu bildirilmektedir. Aynı seansta açık teknik septorinoplasti, papillom eksizyonu ve rinolit çıkarılması gerçekleştirilen hastanın şikayetlerinin müdahale sonrası ortadan kalktığı gözlendi. Bu konuda literatürde yeterli veri olmamasına karşın bu olguda rinolit ve nazal septal papillomanın aynı nazal pasajda birlikte görülmesi, bu iki klinik durumun birbirlerinin oluşumunu indükleyebileceğini akla getirmektedir.

Nasal Septal Papılloma Co-Exıstıng Wıth A Rhınolıth: Case Report

Ural A., Kutluhan A., Berçin S.

Nasal septal papillomas are rare benign epithelial neoplasms with obscure etiology. In this report, an exophytic nasal septal papilloma co-existing with a rhinolith is presented in a 17-year-old male patient, whose complaints were unilateral nasal stuffiness and discharge. On examination, a papillomatous mass occluding right nasal passage was observed. Open-technique septorhinoplasty, excision of papilloma and extraction of the rhinolith was performed simultaneously and the patient's complaints were relieved afterwards. Even though there is not sufficient supportive data in the literature, the co-existence of a rhinolith and a nasal septal papillomas made us think that these two entites may be inducing the formation of each other.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale